Historian ”vääristelyä” vastaan Venäjällä

Friday, 29. May 2009     0 comment(s)
Sirke Mäkinen
tutkija

Kuten suomalaisistakin lehdistä olemme saaneet lukea, Venäjän presidentti Dmitri Medvedev asetti 19. toukokuuta komission, jonka tehtävänä on ”taistella Venäjän etujen vastaista historian vääristelyä vastaan”. Vääristelyllä viitataan erityisesti Baltian maiden ja Ukrainan tulkintoihin/kokemuksiin neuvostoajasta ja toisesta maailman sodasta (esim. neuvostoajan rinnastaminen natsimiehitykseen, toisen maailman sodan aikana saksalaisten kanssa yhdessä toimineiden henkilöiden rehabilitaatio tai ukrainalaisten tulkinta maatalouden kollektivisaatiosta johtuneesta nälänhädästä). Jo tammikuussa Dmitri Medvedev nosti esiin historian vääristelyn vakavuuden ja palasi asiaan videoblogissaan toukokuussa voitonpäivän aattona.

Historiakomissiota johtaa presidentinhallinnon johtaja Sergei Naryshkin ja sihteerinä toimii Ivan Demidov, joka on aiemmin johtanut Yhtenäinen Venäjä -puolueen nuorisoliikettä Nuorta Kaartia (aktiivinen esim. Venäjän ja Viron välisessä Pronssisoturi-kiistassa, missä yhteydessä halusi kieltää virolaisten tuotteiden tuonnin Venäjälle). Muina jäseninä on edustajia mm. ministeriöistä, Duumasta, FSB:stä sekä Venäjän tiedeakatemiasta. Komission jäseninä on vain muutama historioitsijan koulutuksen saanut, eikä yhtään tällä hetkellä tutkijana toimivaa, mikä onkin närkästyttänyt Venäjän historioitsijapiirejä.

Venäjällä komission asettamista ei ole mukisematta nielty, sitä ovat julkisuudessa arvostelleet useat tutkijat, poliitikot (erityisesti demokraattisesta oppositiosta kuten sitoutumaton Vladimir Ryzhkov) sekä kansalaisyhteiskunta-aktivistit. Esimerkiksi tutkimus- ja ihmisoikeusjärjestö Memorialin johtaja Arseni Roginski painottaa sitä, että jokaisella maalla on oikeus omaan käsitykseensä menneisyydestä, eikä niitä pystytä tällaisen komission avulla muuttamaan. Esimerkkinä Roginski mainitsee, ettei latvialaisia tai virolaisia ei pystytä, eikä ole tarpeen, vakuuttaa siitä, että neuvostojoukkojen aikaansaama vapautus kyydityksineen ja kollektivisointeineen olisi tuonut heille vain hyvää. Memorial on kuuluttanut avointa keskustelua erilaisista historian tulkinnoista, tätä varten tulisi perustaa kansainvälinen keskustelufoorumi. Memorialin mukaan kunkin kansan on kyettävä kantamaan vastuu omasta historiastaan.

Erittäin jyrkästi komission asettamista on arvostellut demokraattisen opposition Solidaarisuus-liike, johon kuuluu mm. juuri Suomessa vieraillut Garri Kasparov. Solidaarisuus näkee uudessa komissiossa yhtäläisyyksiä neuvostoajan komissioon, jonka tehtävänä oli varmistaa oppikirjojen ”oikea” historiatulkinta. Solidaarisuus näkee komission perustamisen jälleen yhtenä askeleena kohti totalitaarista järjestelmää; toiveet Medvedevin ajan poliittisesta suojasäästä ovat liikkeen mukaan täysin naiiveja.

Varauksella komission asettamiseen on suhtautunut myös ihmisoikeusasiamies Vladimir Lukin (entinen Jabloko-puolueen edustaja Duumassa). Hän on sarkastisesti maininnut, että jos komissio pystyy löytämään absoluuttisen totuuden historiasta ja vertaa sitten tähän muita tulkintoja, niin hyvä niin. Historioitsija Roy Medvedev kannattaa komission asettamista sinänsä ja toivoo sen myötä arkistojen avautumista, mutta hän vastustaa ehdottomasti rikosoikeudellista vastuuta historian tulkintoihin liittyen, koska se veisi takaisin neuvostoajan käytäntöihin. Jos komission asettaminen on saanut tutkijoilta myönteistä palautetta, se on yleensä liittynyt nimenomaan toivomukseen arkistojen avautumisesta ja menneisyyttä koskevan keskustelun lisäämisestä. Pelkona useilla on kuitenkin ollut toisinajattelijoiden vainoaminen ja yhden virallisen totuuden ylivalta – historian käyttäminen poliittisiin päämääriin, mitä vastaan juuri komission tulisi taistella.

Jo ennen historiakomission asettamista huhtikuussa Yhtenäinen Venäjä -puolue teki lakialoitteen, jonka avulla pyritään taistelemaan ”natsismin, natsirikollisten ja heidän avustajiensa rehabilitaatiota” vastaan entisen Neuvostoliiton alueen maissa. Laki edellyttää rangaistuksia Nürnbergin tuomiostuimen päätösten kieltämisestä, natsismin rehabilitaatiosta tai Suuren isänmaallisen sodan uhrien muiston loukkaamisesta. Lisäksi toukokuun alussa rikoslakiin ehdotettiin uutta kohtaa, joka tekisi rangaistavaksi ”neuvostokansan saavutusten kieltämisen toisen maailman sodan voitossa”. Näiden lakien perusteella entisen neuvostoliiton alueen maiden kansalaisten pääsy Venäjälle voitaisiin estää, suurlähettiläitä karkoittaa ja äärimmäisessä tapauksessa katkaista diplomatiasuhteet joidenkin maiden kanssa.

Venäläisessä lehdistössä on myös pohdittu komission asettamisen ja lakiehdotusten perimmäisiä syitä. Yhtenä on mainittu tarkoitus estää kaikenlainen neuvostoajan kritiikki Venäjän sisällä ja muualla entisen Neuvostoliiton alueella. Toisaalta komission asettaminen antaa mahdollisuuden todistaa Medvedevin patrioottisuutta eli tarkoitus olisi miellyttää tiettyä osaa venäläisestä yhteiskunnasta, erityisesti hallitsevasta eliitistä. Todennäköisimmältä ehdotetuista syistä vaikuttaa kuitenkin tarve vahvistaa kansallista yhtenäisyyttä nyt talouskriisin vallitessa. Tulkinta toisesta maailman sodasta, neuvostojoukkojen ratkaiseva rooli fasismin voittamisessa (ml. Baltian maiden vapauttaminen), on yksi harvoista asioista, joka yhdistää venäläisiä, kuten Nikolai Petrov Carnegie-keskuksesta on maininnut. Esimerkiksi Levada-keskuksen mielipidemittauksen mukaan 87% venäläisistä pitää Neuvostoliiton voittoa fasismista 1900-luvun merkittävimpänä tapahtumana. Lakiehdotuksiin ja komission asettamiseenkin kansalaiset ovat suhtautuneet erittäin myötämielisesti, toisin kuin yllä luetellut tutkijat ja poliitikot.

Jää nähtäväksi mitä käytännön merkitystä komission asettamisella ja esitetyn lain mahdollisella hyväksymisellä tulee olemaan, on suuresti epäilty ainakin sitä, että mihinkään todellisiin toimiin esim. Baltian maiden tai Ukrainan poliitikkoja tai diplomaatteja vastaan voitaisiin ryhtyä. Sen sijaan sisäpoliittisia vaikutuksia tällä saattaa olla – useiden muiden lakien ohella voitaisiin vedota tähän lakiin rajoitettaessa eri järjestöjen tai tiedotusvälineiden toimintaa.

Texts reflect the opinions of the individual authors

Discuss the topic

Personal information
Name  
Email  
URL  
Comment
  Submit