Onko liberalismi palaamassa Venäjälle?

Monday, 7. December 2009     0 comment(s)
Sinikukka Saari
Senior Research Fellow - The EU's Eastern Neighbourhood and Russia research programme

Medvedevin linjapuheet Venäjän liittokokoukselle ja Yhtenäinen Venäjä -puolueen puoluekokoukselle ovat aiheuttaneet paljon spekulaatiota ja erilaisia tulkintoja. Puheissaan Medvedev on arvostellut Venäjän nykytilaa ja Putinin presidenttikaudella harjoitettua politiikkaa. Samalla hän on peräänkuuluttanut uudenlaista avoimuutta, rehellistä kilpailua ja modernisaatiota niin taloudessa kuin poliittisessa elämässäkin.

Onko liberalismi siis palaamassa Venäjälle? Vaikka avaukset ovat toki positiivisia, ei niitä tulisi ylitulkita. Miksi?

Ensinnäkin, puheistaan huolimatta Medvedev ei ole vielä käytännössä osoittanut että pelisäännöt Venäjällä olisivat todella muuttumassa. Presidentti on vaiennut aluevaaleihin liittyvistä väärinkäytöksistä. Hänen asemassaan on vaikeaa ottaa esille reiluihin vaaleihin liittyviä kysymyksiä – onhan hänet itse nostettu presidentiksi varsin epäreiluin keinoin. Medvedevin ehdotus laskea äänikynnys nykyisestä seitsemästä prosentista viiteen prosenttiin on kosmeettinen muutos, jolla ei käytännössä ole minkäänlaista vaikutusta poliittiseen järjestelmään.

Toiseksi, linjapuheiden lähempi tarkastelu paljastaa, että kritiikki on lopultakin varsin varovaista. Puheen demokratiaa tarkastelevassa osiossa alleviivataan Venäjän omaa tahtia ja tyyliä sekä vakauden ensisijaisuutta. Myös kansalaisjärjestöjä koskevassa osiossa puhutaan ainoastaan sosiaalista työtä tekevistä kansalaisjärjestöistä.

Kolmanneksi, hienoisesta kritiikistään huolimatta Medvedev ei ole haastamassa Putinia henkilönä. Myös tulevaisuudessa yhteiskunnan ja talouden modernisaatiota haetaan Putinin kanssa yhteistyössä. Hyvä näin, sillä muuhun ei nykytilanteessa olisi realistisia mahdollisuuksiakaan. Putinin vihjailut paluusta presidentiksi vuonna 2012 ovat jatkuvasti vahvistuneet.

Medvedevin kannanotot tulisikin nähdä ensisijaisesti yrityksenä profiloitua itsenäisempänä toimijana ja vahvistaa poliittista identiteettiään. Huolimatta siitä, että puheet eivät ole mikään todellisen demokratisoitumisen lähtölaukaus, saattavat ne kuitenkin käytännössä tarkoittaa liberaalin retoriikan  paluuta venäläiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Texts reflect the opinions of the individual authors

Discuss the topic

Personal information
Name  
Email  
URL  
Comment
  Submit