Atalanta-operaation luonne

Thursday, 3. February 2011     0 comment(s)
Charly Salonius-Pasternak
Senior Research Fellow - The Global Security research programme

Miinalaiva Pohjanmaa on virallisesti aloittanut toimintansa Euroopan unionin Atalanta-operaatiossa Afrikan sarven ympärillä. Operaation puitteissa Pohjanmaan päätehtävä on suojata humanitaarisia ruokalähetyksiä Somaliaan, laajemmin tämä käsittää sekä saatto-, suojaus-, tiedustelu-, ja alustarkastustehtäviä. Myös yleisen meriliikenteen (lue: maailmankaupan) suojaaminen kuuluu tehtäviin.

Merirosvous Afrikan sarven ympärillä on kasvanut suurempiin mittakaavoihin viimeisen viiden vuoden aikana. Syitä tähän on monia, mm., että Somalian sisällissodan takia maan taloudella ei ole tarjota töitä ja puuttuvan rannikkovartioston takia Somalian talousalueen vesistöt on ryöstökalastettu lähes tyhjiin, ja todennäköisesti jopa radioaktiivista materiaalia on dumpattu sen aluevesille. Samalla on viitteitä siitä, että järjestäytyneet rikollisliigat ja islamilaiset ääriryhmät ovat syrjäyttämässä alkuperäisin kalastajataustaiset merirosvot.

Takaisin Pohjanmaan toimintaan. Jo päätöksentekovaiheessa oltiin huolissaan siitä, mitä tehdä mahdollisille merirosvoille, jos heidät pitää pidättää. Julkinen ratkaisu oli toivoa, että jokin maa, esimerkiksi Kenia, ottaisi kyseiset ihmiset vastaan ja tarjoaisi heille mahdollisuuden oikeudenkäyntiin. Käytännössä toivottiin vain, että merirosvoja ei tarvitsisi ottaa kiinni. Jotkut muut maat ovat tietenkin jo osoittaneet valmiuden hyväksyä toisen (vanhemman) lähestymistavan: tappaa merirosvot. Onko EU myös liikkumassa tähän suuntaan?

Viimepäivinä sekä EU:n Atalanta-operaation komentaja että Yhdysvaltojen Bahrainista käsin toimivan alueen merivoimien komentaja ovat julkisesti tuoneet esille huolensa siitä, että merirosvot ovat muuttaneet toimintatapojaan aggressiivisempaan suuntaan, vilauttaen mahdollista tarvetta käyttää rajumpia voimakeinoja. EU komentajan mukaan merirosvot ovat lisääntyvässä määrin kiduttaneet panttivankeja nopeampien neuvottelutulosten saavuttamisen toivossa. Yhdysvaltalainen Vara-amiraali taas rinnasti joidenkin merirosvojen toiminnan terrorismiin ja ehdottanut logististen ja rahansiirtoketjujen parempaa seurantaa ja häiritsemistä.

Onko taas käymässä niin, että Suomi huomaa kriisinhallintaoperaation luonteen muuttuvan kesken operaation? Jos operaation luonne muuttuu, se kannattaa avoimesti myöntää ja sitten selittää miksi osallistuminen on tärkeätä.


Texts reflect the opinions of the individual authors

Discuss the topic

Personal information
Name  
Email  
URL  
Comment
  Submit