Irlannin parlamenttivaalit: viimeinen kampanjapäivä

Thursday, 24. February 2011     0 comment(s)
Tiia Lehtonen
Researcher - The European Union research programme

Irlantilaiset valitsevat maalleen uuden parlamentin huomenna perjantaina. Odotukset ovat korkealla ja erityisesti keskusta-oikeistolaisen Fine Gael -puolueen lupaukset otetaan tosissaan Fianna Fáilin varsin tuhoisaksi luetun hallituskauden jälkeen. Irlannissa meneillään oleva talouskriisi sanelee pitkälti vaalien lähtökohdat ja lopputuloksen. Tammikuun lopulla eronneen päähallituspuolue Fianna Fáilin ja pääministeri Brian Cowenin katsotaan epäonnistuneen talouspolitiikan hoidossa ja aiheuttaneen politiikallaan – ei enempää eikä vähempää kuin – sekä pankkikriisin että asuntokuplan. Puolueen odotetaankin kokevan rökäletappion oppositiopuolue Fine Gaelin noustessa voittajaksi.

Fianna Fáil on julistanut kampanjassaan palaavansa ”perusarvojen” äärelle. Pohjoisen ja etelän yhdistäminen pysyy niin ikään tämän tasavaltalaisen puolueen tavoitteena. Se on luvannut ottaa talouspolitiikan elvyttämisen lisäksi hoitaakseen liudan kulttuurisia, sosiaalisia, sekä maatalouspoliittisia ongelmia. Lisäksi se on – kenties strategisesti – julistanut hyväksyvänsä samaa sukupuolta edustavien parisuhteet, mikä taas ei kuulu kristillisdemokraattisemman ja tässä mielessä aavistuksen vanhoillisemman Fine Gaelin vaalijargoniin.

Fine Gael on keskittynyt kampanjassaan työllisyyskysymyksen ratkaisemiseen suojelemalla olemassa olevia työpaikkoja ja luomalla uusia, parantamalla julkista terveydenhuoltoa, tehostamalla julkisen sektorin toimintaa, vähentämällä poliitikkojen määrää 35 prosentilla ja tarkistamalla heidän erinäisiä kulukorvauksiaan ja palkkojaan. Puolue on luvannut ottaa kontolleen myös Irlannin kansainvälisen maineen palauttamisen kutsumalla kotiin kaikki suurlähettiläät ja pitämällä heille laajamittaisen tiedotustilaisuuden Irlannin nykytilanteesta ja tulevaisuuden tavoitteista. Huomionarvoista on myös se, että Euroopan parlamentin entinen puheenjohtaja Pat Cox on näkyvästi auttanut Fine Gaelia luomaan poliittista ohjelmaansa.

Irlannin alhaisesta yritysverotuksesta on kampanjan aikana keskusteltu kiivaasti ja käytännössä kaikki pääpuolueet ovat olleet sitä mieltä, ettei sitä tulisi missään tapauksessa nostaa, mikäli jo nyt huono työllisyystilanne halutaan pitää edes jollakin tavalla aisoissa. Nimenomaan alhainen yritysvero on tuonut maahan ulkomaisia investointeja, joiden pelätään lähtevän yhdessä työpaikkojen kanssa maasta, mikäli siihen koskettaisiin. Paine yritysverotuksen nostamiseen on kuitenkin suuri, sillä IMF ja useat EU-jäsenmaat ovat tiukasti arvostelleet sitä, että Irlannin yritysvero on yli puolet alhaisempi kuin keskiverto OECD-jäsenmaan.

Näin vaalien alla Fine Gaelilla on ollut oppositiopuolueena hyvät mahdollisuudet kritisoida hallituspuolue Fianna Fáilin tekemiä poliittisia valintoja. Tällä hetkellä Fine Gael on kuitenkin ehkä aavistuksen liian optimistinen talouspolitiikan elvyttämiseen liittyvien toimenpiteiden suhteen. Sen johto on esimerkiksi julistanut, että IMF:n ja EU:n kanssa tehdyt hätäapusopimukset voitaisiin neuvotella uudelleen siten, ettei järjestöjen painostus Irlannin talouspolitiikalle olisikaan niin suuri, kun taas realistisempi Fianna Fáil on sanonut minkäänlaisten uudelleenneuvottelujen ja painostuksen pienentämisen sitä kautta olevan mahdotonta.

Politiikassa vuosi on ikuisuus, viikko on lähes määräämätön ajanjakso ja yhden päivän aikana voi tapahtua melkein mitä tahansa. Tuoreimpien mielipidemittausten (23.2.) mukaan työväenpuoleen kannatus (19%) oli laskussa ja Fianna Fáilin taas erittäin yllättäen hienoisessa nousussa (16%), joskin entisen pääministeri Brian Cowenin henkilökohtainen suosio on edelleen pohjamudissa. Fine Gaelin kannatus (37%) on edelleen vankkaa ja maanlaajuista. Tähän asti onnetonta prosentin kannatusta nauttineet vihreät olivat niin ikään nousussa (2%), kun taas Sinn Féin laskussa (11%). Sitoutumattomien kannatus on 15%. Juuri tällä hetkellä näyttää todennäköisimmältä, että Irlannin hallitus muodostuu keskusta-oikeistolaisen Fine Gaelin ja keskusta-vasemmistolaisen työväenpuolueen koalitiosta. Yhdeksi Fine Gaelin mahdolliseksi hallituskumppaniksi on arvailtu myös sitoutumattomia (Independent).

Yhteenvedonomaisesti voidaan sanoa, että Fine Gaelin lupaukset ovat luomiensa erityisohjelmien perusteella yksityiskohtaisempia kuin Fianna Fáilin, joka yrittää – ja joutuu – selkeämmin kosiskelemaan koko kansaa ympäripyöreämmillä lupauksillaan. Toisin kuin esimerkiksi Berlusconin Italiassa, irlantilaiset todella haluavat muutosta ja toimivat vaaleissa mitä suurimmalla todennäköisyydellä sen mukaisesti. Huomista odotellessa.

Texts reflect the opinions of the individual authors

Discuss the topic

Personal information
Name  
Email  
URL  
Comment
  Submit