Kosovon politiikan kasvojen kohotus

Thursday, 7. April 2011     0 comment(s)
Tanja Tamminen
Researcher - The European Union research programme
Kosovoon valitaan tänään naispresidentti! Hallituspuolueet ja opposition LDK sopivat tästä eilen illalla. Maa oli ajautunut uuteen poliittiseen kriisiin, kun perustuslakituomioistuin oli todennut edellisen presidentinvaalin perustuslain vastaiseksi. Kosovossa Presidentin valitsee Parlamentti. Suoraa kansanäänestystä vasta valmistellaan mahdollisesti vuodelle 2013.

Aiemmin oppositio oli jyrkästi vastustanut pikkupuolue AKR:n puheenjohtajan Beghjet Pacollin valintaa presidentiksi, mutta Pacolli oli laittanut presidentinviran ehdoksi osallistumiselleen hallituskoalitioon. Vaa’ankieliasemassa hänellä oli etulyöntiasema. Äänestyksessä ei kuitenkaan ollut paikalla perustuslain vaatimaa kahta kolmasosaa edustajista, sillä oppositio käveli tilaisuudesta ulos. Päätös runtattiin kokoon, vaikka parlamentin puhemies esitti asiasta eriävän mielipiteen.Tuomioistuimen päätöksen jälkeen Pacollin täytyi erota.

Eilen AKR myöntyi hallituskoalition ja opposition LDK puolueen valitseman kompromissiehdokkaan taakse, joka USA:n suurlähettiläs Christopher Dellin toteamuksen mukaisesti ”ei aamulla tiennyt, mikä häntä illalla odottaa”. Apulaispoliisipäällikkö Atifete Jahjagalle uusi tehtävä tuli yhtä suurena yllätyksenä kuin muillekin kosovolaisille, mutta hän ei epäröinyt ottaa sitä vastaan.

Atifete Jahjaga on malliesimerkki kansainvälisen yhteisön roolista kosovolaiseliitin kouluttamisessa. Hän on osa sodan jälkeen rakennettuja Kosovon poliisivoimia, joiden koulutuksessa ja mentoroinnissa on ollut näppinsä mukana kaikilla suurilla kansainvälisillä toimijoilla kuten YK:lla, ETYJ:llä, USA:lla sekä nyttemmin EU:n siviilikriisinhallintaoperaatio EULEX:lla. Atifete on käynyt kursseilla ja koulutuksissa aina Yhdysvalloissa saakka, mikä kuuluu hänen käyttämästään puhetyylistäänkin.

Muistan hyvin, kuinka tapasimme Atifeten vuonna 2007 yhdessä LSE:n Mary Martinin kanssa. Olimme Maryn kanssa Kosovossa valmistelemassa Kosovo-spesifiä inhimillisen turvallisuuden koulutusta Kuopion Kriisinhallintakeskusta varten. Mary työskentelee LSE:ssä osana Mary Kaldorin vetämää tiimiä, joka on ehdottanut EU:lle erityistä inhimillisen turvallisuuden doktriinia. Kuten tiedämme, britit puhuvat mielellään säästä, ja tässäkin tapauksessa pitkän keskustelun jälkeen Mary otti esiin helteisen ilman ja ’small talk’ tyyppisesti kysyi, onko Pristinan pääpoliisilaitoksella hyvä ilmanvaihtojärjestelmä. Atifeten vastaus sai meidän molempien leuat loksahtamaan auki: Vastaukseen mahtui Kosovon budjettivaje, sisäministeriön tarkat tulostavoitteet, venyvien statusneuvottelujen aiheuttamat ongelmat sekä kiitollisuus kansainvälisen yhteisön tuesta. Lopulta kävi ilmi, ettei ilmastointia ollut. Tuo nainen sopisi politiikkaan, muistan ajatelleeni. Nyt hänestä tulee Kosovon ensimmäinen naispresidentti.

Naisten merkitys politiikan tasapainottajina näkyy monessa kysymyksessä. Edita Tahiri johtaa Kosovon neuvottelutiimiä nyt EU:n välityksellä käytävissä keskusteluissa Belgradin kanssa. Heti ensimmäisessä istunnossa päästiin sopuun parista merkittävästä käytännön kysymyksestä, jotka ovat aiheuttaneet ongelmia vuoden 1999 sodasta lähtien. Tuolloin serbit veivät Kosovon väestörekisterit ja maarekisterit mukanaan Belgradiin, eivätkä ole niitä palauttaneet. Nyt vihdoin sovittiin, että kaikki pääsevät tietoihin käsiksi. Toivotaan, että yli kymmenen vuotta laahanneet maanomistuskiistat saadaan vähitellen ratkaistua. Naispoliisi Atifete Jahjaga osoittautui pääpuolueille sopivaksi kompromissiehdokkaaksi maan presidentiksi. Hän jatkanee kansainvälistä läsnäoloa tukevaa linjaa ja pyrkinee tuomaan ristiriitaisia poliittisia leirejä lähemmäs toisiaan. Helsingissä Suomen tunnetuin kosovolainen Fatbardhë Hetemaj pyrkii Eduskuntaan.

Näyttää siltä, että Pristinassa sekä myös kosovolaisdiasporan keskuudessa perinteisen patriarkaalinen albaaniyhteiskunta ottaa tärkeitä askelia kohti sukupuoltenvälistä tasa-arvoa.

Texts reflect the opinions of the individual authors

Discuss the topic

Personal information
Name  
Email  
URL  
Comment
  Submit