Virtuaalipolitiikka voi hyvin Venäjällä

Friday, 20. May 2011     1 comment(s)
Sinikukka Saari
Senior Research Fellow - The EU's Eastern Neighbourhood and Russia research programme

Pravoje delon kaltaisesta muka-puolueesta tuskin on demokratian puolustajaksi Venäjällä.

2000-luvun alkupuolelta lähtien Venäjällä on noudatettu kirjoittamatonta sääntöä siitä, ettei suurliikemiehillä ole asiaa politiikkaan. Liikemiehet ovat toki saaneet tehdä lahjoituksia valtapuolue Edinaja Rossijalle, sitä lähellä oleville nuorisojärjestöille sekä valtaapitävien erilaisille poliittisille projekteille, mutta oppositiosta oligarkkien pitänyt pysyä kaukana.

Nyt nämä säännöt näyttävät muuttuneen: tällä viikolla Venäjän rikkaimpiin miehiin lukeutuva Mihail Prohorov ilmoitti halukkuutensa johtaa oppositiossa olevaa oikeistoliberaalia Pravoje delo –puoluetta (suom. ’oikea asia’).

Pravoje delon edustajat ovat ilmoituksesta mielissään: Prohorov on dynaaminen 45-vuotias menestyjä, jonka 18 miljardin omaisuus takaa, että puolueen rahaongelmat ovat kertaheitolla ratkaistu. Prohorov on ansainnut valtavan omaisuutensa tyypilliseen 90-luvun tyyliin. Rahoitusalalla toimiessaan hän – yhdessä Vladimir Potaninin kanssa – junaili suuren osan metallurgia-alan jättiläisestä Norilski Nikelistä omistukseensa. Prohorov myi osuutensa Norilski Nikelistä ennen vuoden 2008 taantumaa ja on sen jälkeen keskittynyt menestyksekkään investointirahastonsa ONEXIM Groupin pyörittämiseen.

Prohorov ei kuitenkaan ole pelkkä oligarkkinousukas, vaan moskovalaisen sivistyneistön vesa. Hänen kirjalllisuuskriitikkona toimiva sisko Irina on tunnettu intellektuelli. Tällainen tausta sopii vahvasti kaupunkilaisen Pravoje delon profiiliin.

Todellisuudessa venäläisen politiikan pelisäännöt eivät ole muuttuneet – vaikka siltä saattaisikin näyttää. Pravoje delo on periaatteessa liberaalin opposition edustaja ja entisen Oikeistovoimien liiton – Sojuz Pravih Sil (SPS) – seuraajapuolue. Käytännössä näin ei kuitenkaan ole.

SPS oli ’todellinen’ itsenäinen vaihtoehto valtaapitäville, kun taas Pravoje delo perustettiin vanhan puolueen raunioille Kremlin tulella vuonna 2008. Vaikka osa SPS:n jäsenistöstä siirtyikin uuteen puolueeseen, tekivät he näin pakon edessä. Esimerkiksi puolueen silloinen puheenjohtaja Leonid Gozman näki Kremlin sponsoroiman järjestelyn ainoana mahdollisuutena säilyttää edes jonkinlainen oikeistoliberaali vaihtoehto venäläisessä politiikassa. Hän ilmaisi tuolloin hartaan toiveensa siitä, että järjestelystä huolimatta puolue saattaisi säilyttää ainakin osan itsenäisyydestään. Tämä toive on osoittautunut turhaksi.

On selvää, että Prohorov on sopinut puheenjohtajuudestaan niin Putinin kuin Medvedevin kanssa. Saattaa olla, että he ovat jopa painostaneet Prohorovia suostumaan ehdotukseen. Ennen Prohorovia puheenjohtajan nuijaa oli jo soviteltu ainakin varapääministeri Igor Shuvalovin käteen.

Tämänviikkoisen ilmoituksen tehdessään Prohorov vaati puolueelta carte blanche’a: hän yksin saisi päättää, kuinka puoluetta johdetaan, minkälaista politiikkaa ajetaan ja keitä puolue asettaa ehdolle tulevissa parlamenttivaaleissa. Vaatimukset todistavat, että Pravoje delo on pelkkä ontto puolueen kuori, jonka Kremlin valitsema johtaja voi täyttää millä tahansa sisällöllä. Tällaisesta autoritaarisesta muka-puolueesta tuskin on demokratian puolustajaksi Venäjällä.

Texts reflect the opinions of the individual authors

Discussion (1 comments)

12.6.2011,
 

Venäjän sisäpoliittinen kehityskulku on 2000-luvulla ollut pitkälti vahvan monipuolueliittouman Edinstvo hallitsemaa, n. 85% demokraattisesti parlamentaarisissa vaaleissa annetuista äänistä.
Yedinstvo tai Edinstvo (ven. Единство eli Yhtenäisyys) oli ryhmittymä Venäjän sosiaalidemokraattisen työväenpuolueen (RSDLP) sisällä vuosina 1914-1918.
Puolueen johtohahmona toimi tuolloin Plehanovin.
Vladimir Putinin ja Dimitri Medvedjevin kaksikkovallan vakiintuminen uuden Venäjän valtiollisiksi presidentiksi ja pääministeriksi on pitkälti tukenut kansan äänestämän parlamentin toimintaa. Yhdessä he ovat luoneet uudenlaiset modernit sisä- ja ulkopoliittiset linjat, jotka ovat painottaneet kansalaisvapauksien ja ihmisoikeuksien arvoa. Vuosisataisten traditioiden seurauksena on maassa pidetty arvossa vahvaa hallintoa, aina Tsaarien
Venäjästä (1478-) kommunistisen Neuvostoliiton (1917-1991) viime hetkiin asti.
Korruption kitkeminen ja tuomioistuinten riippumattomuuden rakentaminen ovat olleet määrätietoisesti uudenlaisten valtarakenteiden
edistyksellisinä esikuvina.
2000-luvun vuosien IVY-maiden tapahtumien seuraukset, esim. Trans-Kaukasiassa ja Keski-Aasiassa ovat usein vaikuttaneet ulkopoliittisestikin Venäjän talouteen, sekä ruplan arvostukseen ja arvon muodostumiseen, niin
investoinneissa, kuin kansainvälisillä markkinoilla.
Venäjän sisäpoliittisen evoluution jatkuminen ja maltillinen ulkopolitiikka vahvistavat maan demokratiaa ja ekonomista kehityskulkua tulevaisuudessa.

Discuss the topic

Personal information
Name  
Email  
URL  
Comment
  Submit