Tulkit Afganistanissa – valitsevatko suomalaiset poliitikot Ruotsin tien?

Monday, 18. February 2013     0 comment(s)
Charly Salonius-Pasternak
Senior Research Fellow - The Global Security research programme

Suomalaiset ovat toimineet yhdessä ruotsalaisten kanssa Afganistanissa jo vuosia. Päivittäisen toiminnan kannalta paikalliset työntekijät ovat olleet merkittävässä roolissa, ja etenkin tulkkien panos on ollut korvaamaton. Ruotsissa on viriämässä keskustelu siitä, jätetäänkö nämä tulkit oman onnensa varaan kun kansainväliset joukot pääosin lähtevät vuoden 2014 loppuun mennessä, vai myönnetäänkö heille ja heidän perheille turvapaikka Ruotsissa. Uusi ajatushautomo Fri Värld on juuri julkaissut lyhyen raportin aiheesta (Tolkarna lämnas åt talibanerna), siihen kannattaa tutustua - paperi toimii hyvänä astinlautana asian käsittelemiselle myös Suomessa.

Haasteita on monia. Ennakkotapausten pelko on tunnetusti suuri, mutta ihmisiä jotka ovat oman ja perheensä henkien uhalla auttaneet meitä pitäisi kohdella yksilöinä. Tässä asiassa Suomen ei tarvitse odottaa muiden – Ruotsinkaan – toimia tai päätöksiä. Voisimme ilmoittaa, että kannamme vastuumme kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan vaikutuksista, ja avata ovemme parille tusinalle ihmiselle jotka vuoden 2015 alussa muuten todennäköisesti viedään suomalaisten juuri jättämien saunojen taakse. Toisaalta, voimme myös todeta että kyseisille henkilöille on maksettu palkka työstä, eikä meillä ole muuta vastuuta heistä. Tämä tie voi kuitenkin johtaa ikäviin yllätyksiin suomalaisten sotilaiden kohdalla kun joukkojen vetäytyminen lähestyy. On siis syytä käsitellä asiaa myös Suomessa. Toivottavasti ulko-, puolustus- ja sisäministeri näin tekevätkin.

Texts reflect the opinions of the individual authors

Discuss the topic

Personal information
Name  
Email  
URL  
Comment
  Submit