Obaman 2014 State of the Union – puheesta tekoihin?

Thursday, 30. January 2014     0 comment(s)
Anna Kronlund
Senior Research Fellow - The Global Security Research Programme

Obaman tiistaina Yhdysvaltain kongressissa pitämä State of the Union -puhe piti oletetusti sisällään Yhdysvaltojen sisäpolitiikkaan liittyviä keskeisiä kysymyksiä. State of the Union on nykyisin yleensä vuosittainen presidentin pitämä puhe Yhdysvaltain kongressissa, jossa presidentillä on mahdollisuus tuoda esiin keskeisiksi katsomiaan asioita "kansakunnan tilasta”. Perustuslaissa State of the Unioniin viitataan seuraavasti: [the president] "shall from time to time give to the Congress Information of the State of the Union, and recommend to their Consideration such Measures as he shall judge necessary and expedient.” (Article II, section 3)

Yhdysvaltain politiikan tutkija Thomas E. Mannin mukaan State of the Union -puheella ei ole välttämättä niin suurta merkitystä, jos ajatellaan presidentin kannatuksen lisäämistä, koalitioiden rakentumista poliittisten esitysten tueksi, sekä vaikuttamista mielipiteisiin tai ääniin kongressissa. Mutta kuten Mann kirjoituksessaan huomauttaa, viime aikojen kansalaisten alhainen luottamus julkiseen hallintoon, hallinnon paralyysi ja polarisaatio, tekee tärkeäksi tämäntyyppiset demokraattiset rituaalit. Puheessa presidentillä on mahdollisuus puhua paitsi kongressin jäsenille myös Yhdysvaltain kansalaisille. Lisäksi 2014 on vaalivuosi, ja yleensä istuvan presidentin puolue menettää asemiaan välivaaleissa. Tässä mielessä voidaan ajatella, että puheella oli merkitystä demokraattien kannalta.

Presidentti Obama korosti puheessaan tämän vuoden olevan ”the year of action”. Tämä tietysti liittyy keskusteluun Yhdysvaltojen hallinnon koetusta paralyysistä ja jaetusta hallinnosta, jossa demokraatit ovat enemmistönä Valkoisessa talossa ja republikaanit edustajainhuoneessa. Vuonna 2013 (113th Congress, first Session) Yhdysvalloissa hyväksyttiin 76 lakia (vertailun vuoksi 112. kongressissa 2011–2012 hyväksyttiin 561 lakia, ks. tarkemmin Vital Statistics on Congress). Andrew Rudalevige The Monkey Cage -blogissa huomauttaa presidentti Obaman hallinnon viestittäneen, että lainsäädännöllisten toimenpiteiden painottaminen ei ole niin keskeistä. Presidentti ei niinkään korosta lainsäädännöllisiä ehdotuksia, vaan toimeenpanovallan toimia. Kuten presidentti Obama State of the Union -puheessaan viittasi, toimeenpanovallalla on mahdollisuuksia toimenpiteisiin ilman kongressia muun muassa antamalla asetuksia, executive orders . Esimerkkejä tästä ovat muun muassa nyt puheessa mainittu minimipalkkojen nosto liittovaltion työntekijöiden sopimuksissa ja jo vuonna 2013 julkistettu Climate Action Plan. Presidentin antamien asetusten kohdalla on huomattava, että niillä ei ole lain voimaa, ja siksi asetusten jatkuvuus voi olla kyseenalaista. Toimeenpanovallan mahdollisuus edistää asioita ilman kongressia on kuitenkin rajallinen. Presidentin ja kongressin tulee toimia yhteistyössä esimerkiksi velkakaton nostamiseksi alkuvuodesta.

Toisaalta Obama korosti myös kongressin ja toimeenpanovallan yhteistyötä tavoitteiden saavuttamiseksi. Lainsäädännön osalta puheessa nostettiin esiin muun muassa siirtolaislainsäädännön uudistamisen tarve, aselainsäädäntö ja ns. Voting Rights Actin uudistaminen. Puhe sisälsi monia sisäpoliittisesti keskeisiä kysymyksiä (kuten ACA eli terveydenhuoltouudistus ja rauenneet työttömyyskorvaukset) sekä ajankohtaisia aiheita, joista on käyty keskustelua viime aikoina (ilmastonmuutos, koulutus ). Puheessa keskeistä oli myös ajatus siitä, että yhteiskunnassa erot ovat kasvaneet. Obama myös painotti, että Yhdysvalloissa pitäisi pyrkiä kohti tasa-arvoisuutta työelämässä. Erityisesti puheessa tuotiin esiin talouteen ja talouskasvuun liittyviä asioita. Obama muistutti myös siitä mitä on jo saavutettu liittyen muun muassa budjettivajeen puolittamiseen, työttömyyslukuihin ja investointeihin Yhdysvalloissa, sekä puolueiden välisestä yhteistyöstä budjetin hyväksymiseksi.

Puheessa viitattiin myös jo päättyneeseen Irakin sotaan ja Yhdysvaltojen joukkojen kotiinpaluuseen Afganistanista tänä vuonna. Ulkopolitiikan alueella korostettiin diplomatian merkitystä esimerkiksi Israelin ja Palestiinan konfliktin ja Iranin ydinaseohjelman osalta. Obama myös nosti esiin, että sotilaallinen voima on vain yksi Yhdysvaltojen turvallisuutta koskeva tekijä, ja että Yhdysvaltojen tulee siirtyä pois jatkuvan ”sodan” tilasta. Ajankohtaisista aiheista esiin nostettiin myös esimerkiksi kyberturvallisuus, miehittämättömien lennokkien käyttö (drones) ja puolustusbudjetti, sekä Guantánamon sulkeminen. Liittyen viimeaikaiseen keskusteluun NSA:sta Obama korosti, että yhteistyössä kongressin kanssa ohjelmia tullaan uudistamaan. Puheessa mainittiin myös Euroopan ja USA:n yhteistyö TTIP-sopimuksen kautta.

Puheen sisällöllä on merkitystä, mutta myös sillä mitä siinä ei sanottu. Presidentti Obama ei esimerkiksi maininnut ENDA-lainsäädäntöä tai maataloutta koskevaa lainsäädäntöä, jonka edustajainhuone juuri hyväksyi. Puheessa ei myöskään suoraan mainittu tulevaa velkakaton nostoa, vaikka siinä viitattiinkin debattiin liittovaltion laajuudesta.

Puheessa tulivat esiin Obaman hallinnon linjaukset ja tulevaisuuden fokukset kuten siirtolaisuus, terveydenhuolto, koulutus, talous, energia ja ympäristö.

Texts reflect the opinions of the individual authors

Discuss the topic

Personal information
Name  
Email  
URL  
Comment
  Submit