EU 2009 - 2014: Kaikki on globaalipolitiikkaa? Johtoajatus ja yhteinen sävel unionin ulkoisiin haasteisiin

Open seminar - registration required
Further material
Alustajien diaesitys (PDF, 189 Kb)
Anneli Jäätteenmäki Anneli Jäätteenmäki
Satu Hassi Satu Hassi
Eva-Riitta Siitonen, Liisa Jaakonsaari Eva-Riitta Siitonen, Liisa Jaakonsaari
Sirpa Pietikäinen, Satu Hassi, Esko Antola, Anneli Jäätteenmäki, Reino Paasilinna Sirpa Pietikäinen, Satu Hassi, Esko Antola, Anneli Jäätteenmäki, Reino Paasilinna
Anneli Jäätteenmäki, Reino Paasilinna Anneli Jäätteenmäki, Reino Paasilinna
Esko Seppänen, Sirpa Pietikäinen Esko Seppänen, Sirpa Pietikäinen
Hanna Ojanen, Pekka Nurminen, Hilkka Vihinen, Toby Archer, Anna Korppoo Hanna Ojanen, Pekka Nurminen, Hilkka Vihinen, Toby Archer, Anna Korppoo
Hiski Haukkala, Mika Kerttunen Hiski Haukkala, Mika Kerttunen
Pertti Salminen Pertti Salminen
Peter Nyberg Peter Nyberg

Fri 23.1.2009 at 9:00-14:00
Eduskunnan Pikkuparlamentin auditorio
Arkadiankatu 3

Tulevalla vaalikaudella Euroopan unioni joutuu huomaamaan, ettei EU-tason kysymyksiä ole enää olemassakaan. On vain globaalipolitiikkaa. Tämä koskee myös perinteisiä unionin sisäpolitiikan aloja, kuten sisämarkkina-asioita, tutkimusta ja kehitystä sekä maatalouspolitiikkaa. EU:n keskeiset haasteet perustuvat paitsi kansainvälisiin sopimuksiin ja kehitystrendeihin myös tarpeeseen pärjätä globaalissa kilpailussa.

Seminaarin ohjelma koostuu asiantuntijoiden lyhyesti alustamista poliitikkopaneeleista. Ensimmäisessä paneelissa pohditaan EU:n politiikan johdonmukaisuutta: vasen käsi ei aina tiedä mitä oikea tekee. Toisessa keskustellaan EU:n kyvystä toimia yhdessä ja puhua yhdellä äänellä voimakkaiden kansallisten intressien ja ratkaisumallien paineessa.


OHJELMA

9.30–11.30 Aamuistunto: Löytyykö EU:lle johtoajatus?

Alustajina:
Anna Korppoo
, vt. ohjelmajohtaja, Ulkopoliittinen instituutti:
”Ilmastopolitiikka vs. kansainvälinen kilpailukyky”

Hilkka Vihinen, professori, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus:
”Kehitys-, kauppa- ja maatalouspolitiikka – löytyykö koherenssi?”

Toby Archer (alustus englanniksi), tutkija, Ulkopoliittinen instituutti:
”Migration, social tension and the failure of European leadership”

Paneelikeskustelu:
Satu Hassi
(vihr., Greens/EFA)
Anneli Jäätteenmäki (kesk., ALDE)
Eva-Riitta Siitonen (kok., EPP-ED)
Liisa Jaakonsaari (sdp)

Paneelin puheenjohtaja, professori Esko Antola, johtaja, Centrum Balticum

11.30–12.00 Voileipälounas ja kahvi

12–14.00 Iltapäiväistunto: Löytyykö EU:lle yhteinen sävel?

Alustajina:
Hiski Haukkala
, erikoistutkija, ulkoasiainministeriö:
”Venäjän kehityksen ja EU:n yhteisen Venäjän-politiikan haasteet”

Pertti Salminen, johtaja, kansainväliset ja EU-asiat, Energiateollisuus ry:
”Energiaturvallisuus ja -tuotannon vaihtoehdot”

Mika Kerttunen, pääopettaja, Strategian laitos, Maanpuolustuskorkeakoulu:
”Suutarit ja heidän lestinsä - EU:n ja Naton sisäisen kehityksen vaikutus keskinäisiin suhteisiin”

Peter Nyberg, ylijohtaja, valtiovarainministeriö:
”Rahoitusvalvonta kriisin jälkeen – Onko mahdollista löytää yhteiset mallit?”

Paneelikeskustelu:
Satu Hassi
(vihr., Greens/EFA)
Anneli Jäätteenmäki (kesk., ALDE)
Reino Paasilinna (sd., PES)
Sirpa Pietikäinen (kok., EPP-ED)
Esko Seppänen (vas., GUE/NGL)