Suomen ulkopolitiikan suunta vaalien jälkeen Mikä on eduskuntavaalien ulko- ja Eurooppa-poliittinen merkitys?

By invitation only
Teija Tiilikainen Teija Tiilikainen
Tapio Raunio Tapio Raunio
Ville Pernaa Ville Pernaa
Tapio Raunio and Ville Pernaa Tapio Raunio and Ville Pernaa

Mon 18.4.2011 at 10:30-12:00
Ulkopoliittisen instituutin auditorio,
Ankkurikatu 5, 4. kerros, Helsinki

Viime kuukausien tapahtumat arabimaissa, Suomen osallistuminen Afganistanin kriisinhallintaan, EU:n
talouskriisi sekä eduskunnan rooli EU-päätöksenteossa ovat aiheita, jotka ovat puhuttaneet kansaa ja
nostaneet ulkopolitiikan tärkeäksi vaaliteemaksi. Mitä vaalitulos käytännössä merkitsee Suomen ulkopolitiikan kannalta? Mitkä tulevat olemaan Suomen ulkopolitiikan painopisteet seuraavan neljän vuoden aikana? Miten vaalitulos vaikuttaa Suomen EU-linjaan? Näitä ja muita kysymyksiä analysoidaan heti vaalien jälkeisenä aamuna UPI:n keskustelutilaisuudessa.

Puhujat:

Tapio Raunio, valtio-opin professori, Tampereen yliopisto

Ville Pernaa, dosentti, eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja, Turun yliopisto

Puheenjohtaja:

Teija Tiilikainen, johtaja, Ulkopoliittinen instituutti

 

Lisätietoja: Annina Aalto, puh. +358 9 432 7710, annina.aaltofiia.fi