Suomen puolustus- ja turvallisuusteollisuus käännekohdassa?

By invitation only
Further material
Harri Mikkola, raportin esittely, 12 Mb
 
Arto Räty, 13,5 Mb
 
Heikki Allonen, 14,5 Mb
 
Erkki Aalto, Jarmo Pykälä, Suvi Sundquist, Tuija Karanko and Teija Tiilikainen Erkki Aalto, Jarmo Pykälä, Suvi Sundquist, Tuija Karanko and Teija Tiilikainen
Heikki Allonen, Arto Räty and Harri Mikkola Heikki Allonen, Arto Räty and Harri Mikkola
Teija Tiilikainen introducing the brand new report Teija Tiilikainen introducing the brand new report

Mon 15.10.2012 at 14:00-16:00
Eduskunnan Pikkuparlamentti
Arkadiankatu 3, Helsinki

EU:n puolustus- ja turvallisuusmarkkinat ovat muutoksessa. Talouskriisi, budjettileikkaukset ja markkinoiden avaamiseen pyrkivät EU:n direktiivit asettavat uusia reunaehtoja alan teollisuuden kehitykselle. Samalla suomalaisen puolustushallinnon toimintaa määrittävät monet haasteet, kuten laskeva puolustusmateriaalihankintabudjetti, materiaali- ja elinkaarikustannusten nousu ja teollisen yhteistyön (vastakaupat) hankaloituminen. Näillä muutoksilla tulee olemaan merkittävä vaikutus suomalaisen puolustus- ja turvallisuusteollisuuden toimintaedellytyksiin.

Seminaari on Ulkopoliittisen instituutin yhteistyössä Maanpuolustuskorkeakoulun ja Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kanssa toteuttaman suomalaisen puolustus- ja turvallisuusteollisuuden tulevaisuutta analysoineen tutkimushankkeen loppuraportin julkistamistilaisuus.

Seminaarin ohjelma:
14.00-14.05 Seminaarin avaussanat: Johtaja Teija Tiilikainen, UPI
14.05-14.15 Raportin tulosten esittely: Tutkija Harri Mikkola, UPI
14.15-14.30 Kansliapäällikkö Arto Räty, PLM
14.30-14.45 Puheenjohtaja Heikki Allonen, PIA ry
14.45-15.30 Paneelikeskustelu:
• Turvallisuusohjelman johtaja Suvi Sundquist, TEKES
• Pääsihteeri Tuija Karanko, PIA ry
• Erityisasiantuntija Erkki Aalto, EUE
• Verkostokoordinaattori Jarmo Pykälä, Saferglobe Finland
15.30-16.00 Keskustelu ja päätössanat


Tilaisuudessa julkistettiin FIIA Report Uhka vai mahdollisuus?, joka käsittelee Euroopan puolustus- ja turvallisuusmarkkinoiden muutoksia sekä niiden vaikutuksia alan suomalaisen teollisuuden toimintamahdollisuuksiin. Raportin ovat kirjoittaneet Harri Mikkola, Jukka Anteroinen ja Ville Lauttamäki. Kirjoittajista Mikkola toimii tutkijana Ulkopoliittisessa instituutissa, Anteroinen tutkijana Maanpuolustuskorkeakoulussa ja Lauttamäki tutkijana Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa.

Raportti on ladattavissa instituutin verkkosivuilta: http://www.fiia.fi/fi/publication/287/uhka_vai_mahdollisuus/