Suomen EU-politiikka muuttuvassa maailmassa ja Euroopassa

By invitation only

Tue 22.10.2013 at 11:00-14:00
Eduskunnan auditorio
Mannerheimintie 30

Valtioneuvoston selonteko Suomen EU-politiikasta on valmisteltu ja julkaistu
keskellä suuria muutoksia globaalissa ja eurooppalaisessa ympäristössä. Globaalit
voimasuhteiden muutokset ja kestävään kehitykseen liittyvät haasteet ovat
muokkaamassa EU:n ulkoista ympäristöä, ja ne koetaan kasvavassa määrin unionin
kautta. EU:n talouskriisillä on ollut merkittävä vaikutus EU:n sisäiseen dynamiikkaan
ja kehitykseen. Mitkä ovat keskeiset globaalit ja eurooppalaiset trendit? Millaisia
vaikutuksia näillä on EU:iin ja sen jäsenvaltioihin? Mikä on Suomen tie eteenpäin
Euroopan unionissa?

11.00-11.15: Avauspuheenvuoro ja puheenjohtaja
Miapetra Kumpula-Natri, Eduskunnan suuren valiokunnan puheenjohtaja

11.15-12.30: Istunto I: Globaalit ja eurooppalaiset kehitystrendit (englanniksi)
"Governance and Power in a Changing World”
Dr Robin Niblett, Chatham Housen johtaja, The Royal Institute of International Affairs
(videokonferenssi)

"EU’s Development Trends”
Dr Ulrike Guérot, Open Society Initiative for Europe

"EU’s competences: A view from The Netherlands”
Mr Joop Nijssen, Alankomaiden ulkoasianministeriö

12.30-12.45: Tauko

12.45-14.00: Istunto II: Suomi ja EU (suomeksi)

"Suomen rooli ja asema maailmanpolitiikassa”
Professori Tuomas Forsberg, Tampereen yliopisto

"Suomi ja EU:n tulevaisuus”
Johtaja Teija Tiilikainen, Ulkopoliiittinen instituutti

"Muutokset Suomen EU-politiikassa”
Professori Tapio Raunio, Tampereen yliopisto