Katri Pynnöniemi

Senior Research Fellow - The EU's Eastern Neighbourhood and Russia research programme

katri.pynnoniemifiia.fi
Telephone +358 9432 7754

Visiting Wilson Center's Kennan Institute until end of June

Academic degree
PhD in International Relations, University of Tampere, 2008

Expertise
Russian foreign and security policy, information influence as part of Russia's foreign policy, the problematic of critical infrastructure in Russia 

Recent academic publications

Venäjän nollasummapelin valtapolitiikka, with Olli-Matti Mikkola, teoksessa Blombergs, Fred (toim.) Suomen turvallisuuspoliittisen ratkaisun lähtökohtia, Maanpuolustuskorkeakoulun julkaisusarja 1: Tutkimuksia No. 4, Helsinki: Maanpuolustuskorkeakoulu, 2016.

Analysis of Signals and Assumptions Embedded in Russia's Adjusted Security Doctrines, Russian Analytical Digest, No. 173, 2015, http://www.css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/RAD-173.pdf.

Miten todentuntu tuotetaan: Analyysi Horna-teoksen tulkintoja ohjaavista mekanismeista [How the sense of truth is produced? An analysis of mechanisms governing the interpretation of novel Horna], with Anni Kangas, Kosmopolis, Vol. 45, No. 4, 2015.

Science Fiction: President Medvedev's Campaign for Russia's "Technological Modernization", Democratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratization, Vol. 22, No. 4, Fall 2014, pp. 605-625.

Critical Infrastructure Protection and Russia’s Hybrid Regime, with Irina Busygina, European SecurityVol.22, No.4, 2013, pp. 559-576.

Strateginen suunnittelu Putinin Venäjällä [Strategic Planning in Putin’s Russia], Idäntutkimus, No. 3, 2013.


Other publications

Fog of Falsehood. Russian Strategy of Deception and the Conflict in Ukraine, edited together with András Rácz, The Finnish Institute of International Affairs, FIIA Report No. 45, 2016, http://www.fiia.fi/fi/publication/588/fog_of_falsehood/.

Venäjän sotilasdoktriinit vertailussa: Nykyinen versio viritettiin kriisiajan taajuudelle, together with James Mashiri, The Finnish Institute of International Affairs, FIIA Report No. 42, 2015, http://www.fiia.fi/fi/publication/507/venajan_sotilasdoktriinit_vertailussa/.

Huomioita Venäjän sotateollisuuden kehitysnäkymistä, together with Petteri Lalu, Tutkimuskatsaus, Puolustusvoimien tutkimuskeskus, 2015.​

Special issue "Kirjallisuus ja Kansainvälinen Politiikka” [Literature and International Relations], edited together with Anni Kangas, Kosmopolis Vol. 45, No. 4, 2015.


Languages
Finnish, English, Russian (working languages)