Working Paper

Working Paper 62 (2010)   ISBN 978-951-769-263-2

Ilmasto- vai öljypolitiikkaa?
Lähi-idän arabimaiden ilmastopolitiikan selitysten jäljillä


Published 22.4.2010

Mari Luomi
The Finnish Institute of International Affairs

Download PDF (147 Kb)

Tiivistelmä:

Öljyvaltioiden ilmastopolitiikka uhkaa Lähi-idän vakautta

Recommendations

Finnish Journal of Foreign Affairs   Briefing Paper 58 (2010)

Ulkopolitiikka 2/2012

 

Oil or climate politics?
Avoiding a destabilising resource split in the Arab Middle East

Mari Luomi