Working Paper

Working Paper 65 (2010)   ISBN 978-951-769-271-7

The political constraints on Russia’s economic development:
The visionary zeal of technological modernization and its critics


Published 16.6.2010

Katri Pynnöniemi
Finnish Institute of International Affairs

Download PDF (152 Kb)

Suomenkielinen tiivistelmä:

Talouskriisi toi uusia sävyjä Venäjän modernisaatiokeskusteluun

Recommendations