Briefing Paper

Briefing Paper 63 (2010)   ISBN 978-951-769-275-5

Uusia virtauksia Itämeren suojeluun:
Ensimmäiset kokemukset yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyöstä rohkaisevia


Published 24.9.2010

Maria Jokela
Finnish Institute of International Affairs

Download PDF (2.19 Mb)


Recommendations