Working Paper

Working Paper 48 (2004)   

Från det traditionella militära försvaret till tryggandet av samhällets livsviktiga funktioner


Published 5.8.2004

Anu Sallinen

Download PDF (166 Kb)


Recommendations