FIIA Comment

FIIA Comment 6 (2012)   

Uudestaan kiinni energiatehokkuustavoitteisiin:
EU:lla on nyt tilaisuus viedä läpi energiatehokkuutta koskeva lainsäädäntö


Published 3.4.2012

Patrick Matschoss
Ulkopoliittinen instituutti

Download PDF (224 Kb)

Euroopan parlamentti pääsi helmikuun lopulla sopuun energiatehokkuusdirektiiviä koskevasta kompromissiehdotuksesta. Päätös avasi tietä nopeille neuvotteluille Euroopan unionin neuvoston kanssa. Direktiivi on mahdollista hyväksyä vielä Tanskan puheenjohtajakauden aikana.

Recommendations

FIIA Comment 6 (2012)   Working Paper 69 (2011)

Getting back on track with energy efficiency:
The window of opportunity for Europe is now open

Patrick Matschoss

 

Linking an EU emission reduction target beyond 20 % to energy security in Central and Eastern Europe

Thomas Spencer, Anna Korppoo, Kai-Olaf Lang, Martin Kremer