Briefing Paper

Briefing Paper 114 (2012)   

Säilyykö suojeluvastuu?
YK:n turvallisuusneuvoston rooli inhimillisen turvallisuuden puolustajana


Published 3.10.2012

Touko Piiparinen
Ulkopoliittinen instituutti

Download PDF (4.13 Mb)

Recommendations