FIIA Comment

FIIA Comment 12 (2013)   

Viekö kommunistinen puolue Kiinan takaisin Maon aikaan?
Kiinan uusi johto vaalii yhtenäisyyttä eikä salli minkäänlaisen toisinajattelun haastaa asemaansa


Published 2.10.2013

Jyrki Kallio
Ulkopoliittinen instituutti

Download PDF (294 Kb)

Maailmanpolitiikan ja -talouden epävarmuudet edellyttävät Kiinalta uudistuksia ja kasvavaa avoimuutta niin kotimaassa kuin kansainvälisellä areenalla. Näyttää kuitenkin siltä, että pakonomainen pyrkimys ylläpitää vakautta ja yhtenäisyyttä heikentää puoluejohdon päätöksentekokykyä.

Recommendations