FIIA Comment

FIIA Comment 20 (2013)   

EU kärsi tappion Vilnassa:
Vieläkö itäisen kumppanuuden politiikka voidaan pelastaa?


Published 2.12.2013

Arkady Moshes

Download PDF (304 Kb)

Geopoliittisten pelien sijaan EU:n kannattaisi keskittyä vähittäisten uudistusten edistämiseen myötämielisissä naapurimaissa. Ohjenuorana tulee pitää ”enemmän enemmästä” -periaatetta.

Recommendations