FIIA Comment

FIIA Comment 22 (2014)   

Yhdysvallat valmistautuu Arktisen neuvoston puheenjohtajuuteen:
Arktisten maiden erilaiset linjaukset voivat haitata neuvoston työn jatkuvuutta


Published 15.12.2014

Juha Käpylä & Harri Mikkola
Ulkopoliittinen instituutti

Download PDF (46 Kb)

Kanada luovuttaa Arktisen neuvoston puheenjohtajuuden Yhdysvalloille keväällä 2015. Maat ajavat hyvin erilaista arktista politiikkaa, mikä voi johtaa katkokseen neuvoston työssä. Sama tilanne voi olla edessä vuonna 2017, ellei Suomi huomioi omalla puheenjohtajakaudellaan perinteisiä arktisen politiikan painopisteitään.

Recommendations