FIIA Comment

FIIA Comment 1 (2015)   

Nationalismi on kaksiteräinen miekka:
Tulevaisuudessa Putinin voi olla vaikea puolustaa omaa tulkintaansa kansallistunteesta


Published 12.1.2015

Veera Laine
Ulkopoliittinen instituutti

Download PDF (44 Kb)

Vladimir Putinin puheissa on kaikunut kansallistunne, jonka tavoitteena on yhdistää Venäjän kansalaiset vaikeina aikoina ulkoista uhkaa vastaan. Vaikka hänen tulkintansa nationalismista korostaa yhteenkuuluvuutta ja monikansallisuutta, viesti voi samaan aikaan ruokkia etnistä nationalismia.

Recommendations