FIIA Comment

FIIA Comment 2 (2015)   

Venäjän karhumetaforan tulkinnoista:
Vertauskuva uhatusta karhusta kääntää huomion pois Venäjän toimista


Published 22.1.2015

Katri Pynnöniemi
Ulkopoliittinen instituutti

Download PDF (45 Kb)

Venäjän Ukrainan sodassa tekemien toimien käsittämiseksi on tärkeää suhtautua kriittisesti karhumetaforan käyttöön. Venäjällä käytettynä vertauskuva luo mielleyhtymän itsepuolustukseen turvautuvasta maasta ja suuntaa huomion pois maan sisäisistä ongelmista.

Recommendations