FIIA Comment

FIIA Comment 4 (2015)   

EU turvallisuuden tuottajana:
Suomi luottaa keskinäisen avunannon lausekkeeseen, mutta sillä ei ole harhakuvitelmia EU:n yhteisestä turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta


Published 10.2.2015

Tuomas Iso-Markku
Ulkopoliittinen instituutti

Download PDF (47 Kb)

Naton jakaessa edelleen suomalaisten mielipiteet Suomen poliittinen johto on keskittynyt vahvistamaan EU:n roolia turvallisuusyhteisönä. Samalla Suomi on kuitenkin tietoinen EU:n yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan tiellä olevista haasteista eikä odota nopeita edistysaskeleita.

Recommendations