Briefing Paper

Briefing Paper 21 (2008)   ISBN 978-951-769-210-6

Venäjän ulkopoliittisen nousun kestävyys


Published 1.9.2008

Mikko Patokallio
Ulkopoliittinen instituutti

Download PDF (0.84 Mb)

Venäjän viimeaikainen ulkopoliittinen nousu johtuu pikemminkin otollisista olosuhteista kuin kestävistä
rakenteista.

Otollisista olosuhteista huolimatta Venäjä on saavuttanut kahdenlaisia tuloksia. Taloudellisen noususuhdanteen myötä Venäjä on vaurastunut ja kasvattanut itsevarmuuttaan. Samalla se on kuitenkin
vieraannuttanut ja provosoinut sekä länsimaita että naapureitaan.

Voimakas ulkopolitiikka ja heikko sisäinen rakenne aiheuttavat ongelmia Venäjälle, minkä vuoksi noususuunnan jatkuminen on epätodennäköistä.

Ellei muutosta tapahdu, nämä ongelmat pahentuvat. Venäjän nousun kulmakiviin lukeutuva energianvienti heikkenee lähiaikoina. Noususuhdanteen päättyminen uhkaa Venäjän sisäistä vakautta ja sen kykyä muiden pitkäaikaisten ongelmien ratkaisemiseen samalla, kun ulkopuolinen vastustus Venäjää kohtaan voimistuu.

Recommendations