FIIA Comment

FIIA Comment 11 (2015)   

EU:n itäinen kumppanuus Riian huippukokouksen jälkeen:
Ei pidä mennä siitä missä aita on matalin


Published 26.5.2015

Arkady Moshes
Ulkopoliittinen instituutti

Download PDF (46 Kb)

EU:n ei tule alentaa vaatimustasoaan itäisessä naapurustossaan. Järjestelmätason muutoksia ei saavuteta ponnettomalla politiikalla vaan ainoastaan entistä voimakkaammalla, vaativammalla ja palkitsevammalla toiminnalla.

Recommendations