FIIA Comment

FIIA Comment 14 (2015)   

Anteeksipyyntöjä ja lepyttelyä:
Japani tasapainoilee toista maailmansotaa koskevissa virallisissa lausunnoissaan


Published 24.8.2015

Bart Gaens
Ulkopoliittinen instituutti

Download PDF (51 Kb)

Japanin pääministeri Shinzo Abe piti odotetun puheenvuoron toisen maailmansodan päättymisen 70. vuosipäivän kunniaksi. Pragmaattisena johtajana Abe pyrkii varmistamaan omien kansalaistensa kannatuksen ja Yhdysvaltain tuen samalla kun hän koettaa välttää diplomaattisia kahnauksia Kiinan ja Etelä-Korean kanssa.

Recommendations