FIIA Comment

FIIA Comment 18 (2015)   

Edessä mittavat leikkaukset:
Suomen on määriteltävä sotilaallisen ­kriisinhallinnan tavoitteensa aiempaa selvemmin


Published 21.10.2015

Tuomas Iso-Markku
Ulkopoliittinen instituutti

Download PDF (46 Kb)

Hallitus suunnittelee mittavia leikkauksia sotilaallisen kriisinhallinnan rahoitukseen. Suomi osallistuu jatkossa harvempiin operaatioihin ja laskee merkittävästi kriisin­hallintaan osallistuvien sotilaiden määrää. Muutokset haastavat Suomen arvioimaan tarkemmin, mitä se tavoittelee sotilaalliseen kriisinhallintaan osallistumisella.

Recommendations