FIIA Comment

FIIA Comment 8 (2016)   

Ruotsin turvallisuuspolitiikan paradoksi:
Ruotsi vannoo sotilaallisen liittoutumattomuuden nimiin, mutta tavoittelee yhä tiiviimpää puolustusyhteistyötä


Published 14.3.2016

Charly Salonius-Pasternak
Ulkopoliittinen instituutti

Download PDF (47 Kb)

Itämeren alueen turvallisuustilanteessa tapahtuneilla muutoksilla on ollut korostunut vaikutus Ruotsin turvallisuuspolitiikkaan. Vaikka maan hallitus korostaa edelleen jatkuvuutta ja vakautta, turvallisuusympäristön kehitys voi johtaa huomattaviin muutoksiin myös ulko- ja turvallisuuspolitiikassa.

Recommendations