FIIA Comment

FIIA Comment 20 (2016)   

Ei sodan loppua Syyriassa:
miksi aselevot ovat kelvottomia ja rauhanneuvottelut haasteellisia


Published 5.10.2016

Wolfgang Mühlberger
Ulkopoliittinen instituutti

Download PDF (45 Kb)

Syyskuun aselepo Syyriassa loppui viikossa. Osapuolet aloittivat pommitukset, eikä tulitaukoa jatkettu tai lujitettu poliittisilla neuvotteluilla. Tulitauot ovat hyödyttömiä ja rauhanneuvottelut mahdottomia, jos osapuolet vain sopivat yksityiskohdista mutta eivät voi tai halua pitää sovitusta kiinni.

Recommendations