Briefing Paper

Briefing Paper 37 (2009)   ISBN 978-951-769-231-1

Military-humanitarian integration:
The promise and the peril


Published 13.8.2009

Denis Kennedy
The Finnish Institute of International Affairs

Download PDF (1.28 Mb)

Suomenkielinen tiivistelmä:

Sotilaallisen ja humanitaarisen kriisinhallinnan yhteistyö – uusia mahdollisuuksia ja uhkia

Recommendations