Latest publications

Search publications Go Show all
Series Published Title Language
FIIA Comment September 2016 EU:n energiapolitiikka: Turkin vallankumousyrityksen jälkeen unionin tulisi lisätä omavaraisuuttaan ja vähentää kaupankäyntiä autoritaaristen maiden kanssa
Marco Siddi
Finnish
FIIA Comment September 2016 EU energy policy: After the failed coup in Turkey, the EU should strengthen its energy independence and cut fossil fuel purchases from authoritarian regimes
Marco Siddi
English
FIIA Comment February 2016 Viktor Orbán tasapainoilee Brysselin ja Moskovan välillä: Unkari ei ole ratkaissut ­strategista ongelmaansa suhteessa Venäjään
András Rácz
Finnish
FIIA Comment February 2016 Viktor Orbán walks a tightrope between Brussels and Moscow: Hungary’s strategic dilemma about Russia has not been resolved
András Rácz
English
Briefing Paper October 2015 The EU-Russia gas relationship: New projects, new disputes?
Marco Siddi
English
Briefing Paper March 2015 The EU's Energy Union: Towards an integrated European energy market?
Marco Siddi
English
Briefing Paper May 2013 The German energy transition: Status, challenges and the Finnish perspective
Patrick Matschoss
English
Finnish Journal of Foreign Affairs June 2012 Ulkopolitiikka 2/2012
Finnish
FIIA Comment April 2012 Uudestaan kiinni energiatehokkuustavoitteisiin: EU:lla on nyt tilaisuus viedä läpi energiatehokkuutta koskeva lainsäädäntö
Patrick Matschoss
Finnish
FIIA Comment April 2012 Getting back on track with energy efficiency: The window of opportunity for Europe is now open
Patrick Matschoss
English
Page Next