Härän vuoden haasteet ja Kiinan turvallisuuskoneiston härkäviikot

Perjantaina, 13. maaliskuuta 2009     0 kommentti(a)
Matti Nojonen
tutkija - Globaali turvallisuus -tutkimusohjelma

Kiinalaisen uskomuksen mukaan juuri alkanut Härän vuosi symboloi kovan työn kautta saavutettavaa vaurautta. Kasvavan talouslaman myötä jaettavaa vaurautta ja työtä, jolla sitä luodaan, on kuitenkin yhä vähemmän. Kiinan kohdalla vauraus sen lisäksi jakautuu epätasaisemmin kuin monessa muussa maassa.

 

Kiinan keskushallitus on ryhtynyt elvytystoimenpiteisiin, mutta samalla turvallisuuskoneiston valmiutta lisätään Kiinan historian laajimmalla koulutusohjelmalla. Helmikuussa käynnistettiin lukuisia erillisiä ja yhteisiä koulutusohjelmia turvallisuuspoliisille (gonganju), korkeimman oikeuden (zuigao renmin fayuan) virkamiehille ja syyttäjille (jianchayuan).

 

Kyseisiin koulutusohjelmiin osallistuu asiantuntijoita niin valtion virkakoneistosta kuin myös tutkijoita Kiinan turvallisuuspoliisin korkeimmasta opinahjosta – turvallisuuspoliisin yliopistosta. Eri koulutusohjelmiin osallistuu yhteensä 14 580 korkeimman tason edustajaa kolmesta eri organisaatiosta (turvallisuuspoliisista 3080, syyttäjältä 3500 ja korkeimmasta oikeudesta 8000).

 

Ohjelmat alkoivat helmikuussa tarjota poliittista uskollisuutta korostavia teoreettisia oppitunteja sekä käytännön läheiseen lainsäädäntöön, tutkimuksen hallintaan, mediaan ja teknologiaan liittyvää koulutusta. Koulutusohjelmilla on poliittisen uskollisuuden ja hallittavien työkalujen opettamisen lisäksi muita käytännöllisiä päämääriä. Yhtäällä ohjelman avulla pyritään parantamaan organisaatioiden välistä horisontaalista yhteistyötä ja kommunikaatiota. Toisaalta pyritään miettimään ratkaisuja Kiinan hallinnon kannalta keskeiseen ongelmaan – miten saadaan paikallistasoilla omat organisaatiot toimimaan lain ja säädösten mukaisesti.

 

Vuosi 2008 oli turvallisuuskoneiston kannalta synkkä vuosi, sillä heidän maineensa kärsi pahasti ihmisten silmissä. Tämä ei johtunut Tiibetin levottomuuksien tukahduttamisesta, vaan ennen kaikkea helmi- ja kesäkuussa sattuneiden kahden selvittämättömän pidätyskuoleman johdosta, joita myös median sallittiin kommentoida laajalti. Tavanomaisen kuvion mukaan paikallisviranomaiset pyrkivät peittelemään kuolemat ja vaikeuttamaan tutkimuksia, jonka seurauksena syntyi alueilla mellakoita ja laajalle yhteiskuntaan levinnyttä kriittistä keskustelua.

 

Ongelmaan tuskin löytyy järjestelmän sisältä mitään ratkaisua, sillä ongelma on juuri järjestelmään liittyvä rakenteellinen ongelma, jossa puolue ja paikallishallinto vaikuttavat suoraan poliisin ja syyttäjän toimenpiteisiin. Hyvin usein ongelmaan kietoutuvat paikalliset taloudelliset intressit ja paikallisten viranomaisten tarve suojella omaa mainettaan – ei niinkään suhteessa kansalaisiin vaan omiin esimiehiinsä.

 

Härän vuosi tarkoittaa Kiinalle ennen kaikkea yhteiskuntavakauden kannalta vaikeaa ja haasteellista aikaa. Vuonna 2007 Kiinassa oli yli 88 000 laitonta mielenosoitusta tai mellakkaa (vuoden 2008 luvut ovat vielä julistamatta) ja voidaan vain arvailla kuinka paljon luku kasvaa kriisiytyvän vuoden 2009 aikana. Turvallisuuskoneisto aavistelee, että heillä on edessään koko vuoden mittaiset härkäviikot.

Kirjoitukset edustavat kirjoittajien henkilökohtaisia näkemyksiä.

Osallistu keskusteluun

Henkilötiedot
Nimi  
Sähköpostiosoite  
Web-sivusto  
Kommentti
  Lähetä