Väestön väheneminen - yksi Venäjän ongelmista

Perjantaina, 16. lokakuuta 2009     0 kommentti(a)
Maija Salonen
Koordinaattori

Vuodesta 1993 Venäjän väestö on vähentynyt 6,6 miljoonalla ihmisellä ja vuoteen 2025 mennessä se saattaa vähentyä vielä 11 miljoonalla, väkiluvun ollessa tällä hetkellä noin 142 miljoonaa. Pelko väestön vähenemisestä johtuvasta taloudellisen kehityksen hidastumisesta on saanut Venäjän hallituksen toimimaan: hallitus on kampanjoinut aktiivisesti väestön lisääntymisen puolesta ja saanut aikaan pienen nousun syntyvyysluvuissa. Presidentti Medvedev otti myös syyskuussa artikkelissaan Gazeta-lehden nettisivuilla negatiivisen väestökehityksen esille ja pitää sitä suurena ongelmana:

”Negatiivinen väestökehitys on saatava hidastumaan ja pysähtymään. Terveyspalvelujen laadun parantamisesta, syntyvyyden lisäämisestä, liikenne- ja työturvallisuudesta, alkoholismipandemian torjunnasta, liikunnan ja joukkourheilun kehittämisestä täytyy tulla valtion sekä strategisia että jokapäiväisessä elämässä ratkaistavia tehtäviä.”

Myös YK on huolestunut Venäjän negatiivisesta väestökehityksestä. YK:n kehitysohjelman, UNDP:n viime viikon ”Russia Facing Demographic Challenges” -raportissa kehotetaan Venäjää varautumaan vähenevään väestöön uudistamalla julkista terveysjärjestelmäänsä sekä rohkaisemaan ihmisiä muuttamaan elämäntapojaan, erityisesti vähentämään alkoholin kulutusta. Venäjän kuolleisuus on maailman suurimpia kehittyneiden maiden joukossa. Miesten keskimääräinen odotettavissa oleva elinikä on vain 60 vuotta. Monen asiantuntijan mielestä suurin syy Venäjän suureen kuolleisuuslukuun on nimenomaan alkoholi, joka johtaa niin maksasairauksiin kuin murhiin, itsemurhiin ja kuolemaan johtaviin onnettomuuksiin.

UNDP:n raportin mukaan Venäjä voi tasapainottaa ongelmaa suosimalla maahanmuuttoa. Venäjän täytyisi saada noin 15 miljoonaa maahanmuuttajaa vuoteen 2025 mennessä täyttääkseen avoimet työpaikat. Mutta sitä ennen hallituksen täytyisi ratkaista maahanmuuttajiin kohdistuvaan syrjintään ja väkivaltaan liittyvät ongelmat.

Kremlin pyrkimykset palkita naisia saamaan lisää lapsia rahallisten kannustimien avulla, ovat saaneet syntyvyyden pieneen nousuun, mutta kasvu ei pitkällä aikavälillä tule UNDP:n mukaan olemaan merkittävä. Medvedevin tuore ehdotus kieltää suuremmat olutpullot hillitäkseen alkoholin kulutusta, ei kuitenkaan ole ratkaisu kansalaisten alkoholiongelmaan ja suureen kuolleisuuteen. Venäjän vähenevä väestö on tulevaisuudessa varmasti suuri ongelma, johon olisi hyvä tarttua ajoissa. Ongelmaan ei ole yksinkertaisia ratkaisuja, mutta toimenpiteiden täytyisi olla tehokkaita, muuten Venäjä ei ehkä tulevaisuudessa pysty liittymään maailman johtavien talousmahtien seuraan.


Kirjoitukset edustavat kirjoittajien henkilökohtaisia näkemyksiä.

Osallistu keskusteluun

Henkilötiedot
Nimi  
Sähköpostiosoite  
Web-sivusto  
Kommentti
  Lähetä