Medvedev ja Venäjän tietokoneistaminen

Perjantaina, 20. marraskuuta 2009     0 kommentti(a)
Katri Pynnöniemi
Vanhempi tutkija - EU:n itäinen naapurusto ja Venäjä -tutkimusohjelma

”Venäjä on saavuttanut tasapainoisen tilan suosiollisten taloussuhdanteiden, erityisesti energian korkean maailmanmarkkinahinnan ansiosta. Mutta ’lepääminen laakereillaan’ kovin pitkään on mahdotonta ja vaarallista. Venäjän on hyödynnettävä omaa osaamistaan nykyaikaisen ja tehokkaan talouden luomiseksi. Talouden, joka ei tuota vain raaka-aineita ja alkutuotannon tuotteita vaan ennen kaikkea korkean teknologian tuotteita”.

Lainaus olisi sopinut lähes sanasta sanaan presidentti Medvedevin viikko sitten pitämään puheeseen kansakunnan tilasta. Ote on kuitenkin poimittu vuoden 2008 presidentinvaalien alla julkaistusta kirjasesta ”Suunnitelma Putin – politiikan terminologian käsikirja”. Presidentti Putinin puheista koottu ja laatijansa mukaan ”yhtenäisen loogisen kokonaisuuden” muodostava käsikirja sisältää Venäjän sisä- ja ulkopolitiikan keskeisen sanaston. Käsikirja jatkaa neuvostoaikaista perinnettä, jolloin puolueen linja määriteltiin vuosittain ilmestyneessä poliittisessa sanakirjassa. Uudesta käsikirjasta ei löydy sen paremmin Leniniä kuin liberalismiakaan. Marxin paikalla sanastossa on modernisaatio.

Modernisaatio on määritelmän mukaan ”Suunnitelma Putinin” tärkein prioriteetti. Sillä tarkoitetaan tiettyjen teollisuudenalojen, kuten koneenrakennuksen, metalliteollisuuden, kemianteollisuuden, laivan- ja lentokoneenrakennuksen ja sotilas-teollisenkompleksin nostamista jaloilleen. Näiden sektoreiden globaalia kilpailukykyä parantamalla Venäjä saavuttaa jälleen suurvalta-aseman, käsikirjassa argumentoidaan.

Modernisaatio on myös Medvedevin kansakunnan tilaa koskevan puheen avainkäsite. Hän tarjoilee sen kritiikiksi viime vuosina harjoitettua talouspolitiikkaa kohtaan. Energian maailmanmarkkinahinnan ollessa korkealla ”lähes kaikki” tuudittautuivat siihen uskoon, että rakenteellisia uudistuksia oli mahdollista viivyttää. Kun raaka-aineisiin perustuvasta taloudesta haluttiin saada kaikki irti, jäi uuden teknologian ja innovatiivisten tuotteiden kehittäminen ”satunnaisten ja yksittäisten päätösten” varaan. Elokuisessa nettiartikkelissaan ”Eteenpäin, Venäjä!” Medvedev toteaa samaan sävyyn ettei ”viime vuosina ole tehty kaikkea sitä mitä olisi pitänyt. Eikä suinkaan kaikkea tehty oikealla tavalla”.

Herääkin kysymys mitä Medvedev tekisi toisin? Mitä hän tarkoittaa Venäjän modernisaatiolla?

Medvedev lähtee kerimään samaa modernisaation vyyhtiä sen toisesta päästä. Hän asettaa modernisaation keskiöön yksittäisen kansalaisen elinolojen ja elintason parantamisen. Presidentin viesti on suunnattu erityisesti nuorille aikuisille, joiden kunnianhimoa ja luovuutta Venäjän ”innovatiivinen kehittäminen” kaipaa. Tätä kautta modernisaation prioriteeteiksi valikoituu lääketeollisuuden ja biotekniikan kehittäminen, energiatehokkuus, ydinteknologia, avaruus- ja informaatioteknologia, sekä supertietokoneet. Talouden muiden sektoreiden osalta huomionarvoista on presidentin vaatimus tehostaa ja uudelleenjärjestellä valtionyhtiöiden toimintaa.

Esittämällä modernisaation ikään kuin uutena asiana presidentti välttyy suoraan arvostelemasta pääministeri Putinin aikana luotua poliittista järjestelmää. Sen sijaan Medvedev kehottaa kansalaisia katsomaan peiliin. Korruptio, autokratia ja vastuuta välttelevä paternalismi ovat osa venäläistä verenperintöä, kansan ”huonoja tapoja”, sanailee presidentti nettiartikkelissaan. Myös muutoksen liikkeellepanevan voiman presidentti sijoittaa järjestelmän ulkopuolelle. Medvedev näyttää uskovan Venäjän ”tietokoneistamiseen”. Siis teknologiseen kehitykseen Venäjän talouden ja poliittisen järjestelmän muutosvoimana.

Tämä poliittisen järjestelmän hidasta evoluutiota korostava linja on kaukana leniniläisestä radikalismista, jonka voimin maa aikoinaan sähköistettiin. Medvedevin ajatukset voisikin tiivistää muotoon: ”Uusi Venäjä” on yhtä kuin vallan vertikaali jaettuna kahdella plus maan tietokoneistaminen. Epäselväksi jää mitä uutta tämä yhtälö Venäjän politiikkaan tuo.

Kirjoitukset edustavat kirjoittajien henkilökohtaisia näkemyksiä.

Osallistu keskusteluun

Henkilötiedot
Nimi  
Sähköpostiosoite  
Web-sivusto  
Kommentti
  Lähetä