Venäjän huonoiten varjeltu salaisuus

Keskiviikkona, 9. joulukuuta 2009     0 kommentti(a)
Katri Pynnöniemi
Vanhempi tutkija - EU:n itäinen naapurusto ja Venäjä -tutkimusohjelma

Venäjän tiestön huono kunto on monipuoluejärjestelmän puutteiden ohella ehkä Venäjän huonoiten varjeltuja salaisuuksia. Vitsi on siinä, että Venäjän poliittisen järjestelmän kyvyttömyys ratkoa systeemitason ongelmia näkyy selvästi ihmisten arkipäivässä, mutta harvoin, jos lainkaan, valtionjohdon juhlapuheissa. Tästä syystä on ollut mielenkiintoista seurata pääministeri Putinin ja presidentti Medvedevin välillä käytyä sananvaihtoa koskien investointeja infrastruktuuriin.

Puheessaan kansakunnan tilasta Medvedev totesi saman minkä monet ennen häntä. Venäjän infrastruktuuri kärsii rahoituksen puutteesta. Lisärahaa tienrakennukseen hän ei kuitenkaan luvannut. Talouskriisin myötä jo päätettyjä investointeja ollaan vähentämässä merkittävästi. Mitä olisi siis tehtävä?

Medvedev antoi hallitukselle määräyksen infraprojektien kilpailuttamiskäytäntöjen uudistamisesta, mukaanlukien sähköisen teknologian käyttöönotto ensi vuoden alusta lähtien. Lisäksi varsinkin tienrakennuksen kustannukset ja käytettävä teknologia tulisi saattaa kansainväliselle tasolle. Käytännössä tämä tarkoittaa kulujen karsimista. Yksi kilometri nelikaistaista moottoritietä kun maksaa Venäjällä ainakin kaksi kertaa niin paljon kuin Euroopassa.

Pääministeri Putin vastasi presidentille ”Yhtenäinen Venäjä” puolueen puoluekokouksessa. Pääministerin mukaan sähköinen malli tullaan ulottamaan nykyisin käytössä olevilta alueilta Tatarstanista ja Moskovasta koskemaan koko maata. ”Objektiivisesti ajatellen olemme tähän täysin valmiita, eikä sitä [sähköisen teknologian käyttöönottoa] häiritse mikään. Täytyy vain ryhtyä toimeen.”

Tämä sinänsä hyvin elegantti sanailu sivuaa lähes puolihuolimattomasti itse ongelman ydintä. Vastauksessaan presidentille Putin esittää, että rakennusalalla rehottavan korruption ”likvidoimiseksi” on välttämätöntä hyödyntää uusinta teknologiaa kilpailuttamisprosessin läpiviemisessä.

Epäilen kuitenkin, että Venäjän tienrakennuksen ongelmista puhutaan tämän jälkeenkin. Sääntöjen venyttämisessä ansioitunutta pikkuvirkamiestä kun ei voi kaikilta osin tietokoneistaa. Sen sijaan hänet voisi asettaa virkavastuuseen. Mutta sitten ei enää puhutakaan tienrakennuksesta vaan siitä toisesta ongelmasta: poliittisesta järjestelmästä.

Kirjoitukset edustavat kirjoittajien henkilökohtaisia näkemyksiä.

Osallistu keskusteluun

Henkilötiedot
Nimi  
Sähköpostiosoite  
Web-sivusto  
Kommentti
  Lähetä