Kaikki itäiset kansalaisyhteiskunnat – yhtykää!

Tiistaina, 16. marraskuuta 2010     0 kommentti(a)
Sinikukka Saari
Vanhempi tutkija - EU:n itäinen naapurusto ja Venäjä -tutkimusohjelma

Tämän viikon lopulla runsaasti yli kaksisataa kansalaisjärjestöjen edustajaa kokoontuu EU:n itäisen kumppanuuden kansalaisyhteiskuntafoorumiin. Foorumi järjestettiin ensimmäistä kertaa viime vuonna Brysselissä; tänä vuonna tapahtumapaikkana toimii marraskuinen Berliini. Foorumin tarkoituksena on luoda yhteyksiä armenialaisten, azerbaidzhanilaisten, georgialaisten, ukrainalaisten, moldovalaisten ja valkovenäläisten sekä eurooppalaisten kansalaisjärjestöjen välille, viritellä yhteistyöprojekteja ja vaihtaa kuulumisten lomassa tärkeää tietotaitoa.

Mielenkiintoisena yksityiskohtana mainittakoon, että tällä kertaa osallistujalistalta löytyy myös muutama venäläinen kansalaisjärjestö vaikka Venäjä ei itäiseen kumppanuuteen virallisesti osallistukaan (ks. aiempi blogikirjoitukseni aiheesta).

Virallinen keskusteluagenda heijastelee itäisen kumppanuuden virallisia monenvälisiä ’temaattisia toiminta-aloja’ (thematic platforms) eli 1) demokratiaa ja hyvää hallintoa, 2) taloudellista integraatiota ja lähentymistä EU-normistoon, 3) energiaa, ympäristöä ja ilmastonmuutosta, 4) ihmistenvälisiä yhteyksiä. Nämä aihepiirit jakautuvat kansalaisyhteiskuntafoorumin puitteissa vielä lukuisiin yksityiskohtaisempiin alatyöryhmiin.

Mistä tällaisessa massiivisessa aktivistien vuosittaisessa kokoontumisajossa on kysymys? Onko foorumi vain EU:n sponsoroima hauska leirikoulutyyppien tapahtuma, jossa tavataan samanhenkisiä yhteiskunnallisesti valveutuneita nuoria, vai voisiko foorumilla olla ihan oikeasti jotain merkitystä?

EU:lle foorumi on paitsi keino tukea kansalaisjärjestöjä itäisissä partnerimaissa, myös yritys kohottaa EU:n profiilia pehmeän diplomatian keinoin ja rakentaa positiivista kuvaa EU:sta, joka tukee ja välittää partnerimaittensa kansalaisista ja yhteiskunnallisesta kehityksestä.

Tämä on askel oikeaan suuntaan. EU:n tulisi pyrkiä aktiivisemmin huolehtimaan siitä, millaisena sen kansainvälinen toimijuus ja politiikka nähdään unionin ulkopuolisissa maissa. Perinteisesti EU:n piirissä on hieman itseriittoisesti kuviteltu, että EU:n vetovoima puree lähes automaattisesti niin EU:n sisällä kuin sen ulkopuolella. Näin ei kuitenkaan ole kummassakaan tapauksessa. EU:n pitää päästä eroon teknokraattisesta, elitistisestä imagostaan ja toimia avoimesti arvojensa ja periaatteidensa puolesta - sekä jatkuvasti selittää ja perustella toimintaansa niin omille kansalaisilleen kuin ulkopuolisille toimijoille.

Itäisten kumppanimaiden kansalaisjärjestöille foorumi antaa mahdollisuuden antaa palautetta ja esittää uusia ajatuksia ja avauksia EU:n suuntaan. Tämä on selkeä ja positiivinen muutos aiempaan, sillä perinteiset avustusohjelmat kulkevat useimmiten vain yhteen suuntaan: EU opettaa partnerimaiden kansalaisaktivisteja miten ja missä järjestyksessä asiat pitää tehdä. Todellisuudessa sama avustuspolitiikka ei toimi kaikkialla ja EU:lla on paljon opittavaa paikallisilta toimijoilta.

Kirjoitukset edustavat kirjoittajien henkilökohtaisia näkemyksiä.

Osallistu keskusteluun

Henkilötiedot
Nimi  
Sähköpostiosoite  
Web-sivusto  
Kommentti
  Lähetä