EU-kansalaiset saivat tarkasti säännellyn aloiteoikeuden joululahjaksi

Keskiviikkona, 22. joulukuuta 2010     2 kommentti(a)
Kaisa Korhonen
tutkija - Euroopan unioni -tutkimusohjelma

"Asetus kansalaisaloitteesta on laadittu byrokraatin suurella sydämellä."

Lissabonin sopimuksessa esitelty kansalaisaloite muuttui kohderyhmältään paljon vaativaksi asetukseksi EU:n toimielinten käsittelyssä. Lopputulos osoittaa jälleen kerran suoran demokratian käyttöönoton haasteellisuuden.

Asetus kansalaisaloitteesta, jonka puitteissa kansalaiset voivat jatkossa lähestyä komissiota pyytääkseen tätä ehdottamaan uutta lainsäädäntöä, on laadittu byrokraatin suurella sydämellä. Asetuksen tiukat ehdot pyrkivät suojaamaan demokratian perusperiaatteet mahdollisilta väärinkäytöksiltä. Jotta kansalaisten enemmistö ei joutuisi populististen vähemmistöliikkeiden sätkynukeksi, asetuksessa vaaditaan miljoona allekirjoitusta joko sähköisesti tai paperilla neljäsosasta jäsenvaltioita. Allekirjoittajien vähimmäismäärä valtiota kohti on suoraan liitoksissa Euroopan parlamentin jäsenten määrään, joka kerrotaan 750:llä – Suomesta on esimerkiksi kerättävä 9750 allekirjoitusta.

Myös nimenväärennöksiä vastaan on varauduttu: asetus vaatii allekirjoittavilta nykyajan nettiadresseihin verrattuna laajat henkilötiedot mukaan lukien kotiosoitteen ja henkilötunnuksen. Allekirjoitusten keräämisen pitää lisäksi tapahtua 12 kuukauden kuluessa siitä, kun komissio on rekisteröinyt alkuperäisen ehdotuksen. Tämä takaa sen, että aloitteen synnyttänyt poliittinen konteksti ei ehdi muuttua.

Tämä kaikki on keskeistä kansanvallan turvaamiseksi, mutta asetuksen mukaisessa aloiteoikeudessa on kuitenkin yksi ongelma. Neuvoston virallista hyväksyntää vaille valmiin asetuksen sisältämien vaatimusten täyttäminen vaatii aloitteen järjestäjiltä paljon – monilta jopa liikaa. Se vaatii vähintään Euroopan laajuista järjestyneisyyttä ja pitkäjänteisyyttä. Lisäksi EU täytyy tuntea myös paperilla, sillä aloitteen on kuuluttava EU-tason lainsäädännön piiriin ja Euroopan komission toimivallan alle sekä kunnioitettava EU:n arvopohjaa.

EU:n joululahja kansalaisilleen heijastaa auttamatta suoran demokratian perusongelmaa. ”Äänioikeus” ei ole suorassa demokratiassa yhtäläinen, vaan ”äänien” määrä kasvaa poliittisten toimijoiden resurssien kanssa samassa mittasuhteessa. Näillä vaatimuksilla kansalaisaloitteesta tuleekin pahimmillaan työkalu vain tunnetuimmille kansalaisjärjestöille ja varakkaimmille edunvalvontaorganisaatioille. Kansalaisaloitteen varsinaisen kohderyhmän – pienten ja keskisuurten kansalaisaktiivien monikansallisten yhteenliittymien – resurssit osoittautuvat mitä todennäköisemmin riittämättömiksi.


Kirjoitukset edustavat kirjoittajien henkilökohtaisia näkemyksiä.

Keskustelu (2 kommenttia)

22.12.2010, Maija Karjalainen
 

Skeptisyys on varmasti paikallaan sen suhteen, mitkä tahot aloitekampanjan pystyvät järjestämään! Toisaalta positiivista on se, että lopulliseen muotoiluun tuli mukaan aiheiden etukäteiskontrolli. Olisi ollut raskasta varsinkin pienille kansalaisyhteiskunnan toimijoille kerätä ensin 300 000 allekirjoitusta ja vasta sitten saada vahvistus sisällön hyväksyttävyydestä.
Vaikka kansalaisaloitteesta puhutaan EU-tiedotuksessa toisinaan "citizens' petition" -nimellä, on sillä ainakin hiukan mrkittävämpi rooli kuin pelkällä adressilla. Komissio on kuitenkin velvoitettu ottamaan asia käsittelyyn.

3.1.2011, Kaisa Korhonen
 

Kiitos näistä huomioista. Olen kanssasi samaa mieltä siitä, että Euroopan parlamentti onnistui muokkaamaan asetuksesta käyttäjäystävällisemmän. Allekirjoituksia vaaditaan nyt neljäsosasta - ei kolmasosasta jäsenvaltioita - ja todellakin, aloitteiden tarkastaminen kriteerien täyttymisen osalta heti rekisteröinnin yhteydessä auttaa välttymään ikäviltä pettymyksiltä.

Parlamentin lisäys artiklaan 4(1) kertoo puolestaan jälleen kerran paneurooppalaisten aloitteiden haasteista ja muistuttaa, miten paljon resursseja aidosti EU:n laajuiset aloitteet vaatisivat järjestäjältään:

"After the registration is confirmed in accordance with paragraph 2, the organisers may provide the proposed citizens‘ initiative in other official languages of the Union for inclusion in the register. The translation of the proposed citizens’ initiative into other official languages of the Union shall be the responsibility of the organisers."

Osallistu keskusteluun

Henkilötiedot
Nimi  
Sähköpostiosoite  
Web-sivusto  
Kommentti
  Lähetä