'Vihreän talouden' visio ei riitä

Keskiviikkona, 23. helmikuuta 2011     0 kommentti(a)
Anna Korppoo
tutkija - EU:n itäinen naapurusto ja Venäjä -tutkimusohjelma

YK:n ympäristöohjelma UNEP julkaisi tällä viikolla Rio+20-kokousta valmistelevan raportin ’Kohti vihreätä taloutta’. Raportin mukaan siirtyminen kohti vähähiilistä yhteiskuntaa voitaisiin toteuttaa investoimalla kaksi prosenttia bruttokansantuotteesta avainsektoreille, mukaan lukien maatalous, energiatehokkuus, kalastus, metsät, sekä vesi- ja jätehuolto. UNEP kehottaa hallituksia tekemään investointeja, joiden odotetaan johtavan korkeampaan talouskasvuun 5-10 vuoden aikavälillä sekä samalla hidastavan ilmastonmuutosta ja vähentävän köyhyysongelmaa.

Raportti sisältää sinällään kiinnostavia ajatuksia, mutta sen laaja-alaisuuden ja visionäärisyyden vuoksi yhteyttä käytännön päästövähennystoimiin on vaikeata nähdä. ’Kohti vihreätä taloutta’ heijastaakin laajempaa paradigman muutosta kansainvälisessä ympäristöpoliittisessa ajattelussa: yksityiskohtaisten oikeudellisten instrumenttien korvaamista laajoilla, vapaaehtoisilla ’bottom-up’ tavoitteilla, jotka perustuvat kansallisiin ympäristöpolitiikkatoimiin ja –intresseihin. Ilmastoneuvotteluiden nykytila viitoittaa tietä tälle trendille.

Visionäärinenkään retoriikka ei sellaisenaan tuota ratkaisuja ympäristöongelmiin. YK:n pääsihteeri Ban Ki-moonin sekä Yvo de Boerin kannattamien lausuntojen tehtävä lieneekin strategisesti tärkeän ilmasto-ongelman pitäminen kansainvälisen politiikan asialistalla valtavirtaistamalla sitä talousajattelun kautta. He kuitenkin tietävät, että pelkät vapaaehtoiset visiot eivät pidemmällä aikavälillä riitä, sillä ilman oikeudellisesti sitovaa kansainvälistä ilmastosopimusta huomattavia päästövähennyksiä tuskin saadaan aikaan. Kansainvälinen ilmastodiplomatia onkin heikoissa kantimissa jos YK:n pääsihteeri pitää ’vihreän talouden’ visiota strategisesti parhaana tapana hakea ratkaisua ilmasto-ongelmaan.

Kirjoitukset edustavat kirjoittajien henkilökohtaisia näkemyksiä.

Osallistu keskusteluun

Henkilötiedot
Nimi  
Sähköpostiosoite  
Web-sivusto  
Kommentti
  Lähetä