Uusimmat kolumnit

Perjantaina, 21. marraskuuta 2014     0 kommentti(a)
Harri Mikkola
Vanhempi tutkija - Globaali turvallisuus-tutkimusohjelma

Epävarma arktinen: Arktiksen tulevaisuus vastakkainasettelun keppihevosena?

Arktisen alueen kehitystä ajavat eteenpäin globaalit dynamiikat jotka harvoin ovat lähtöisin arktiselta alueelta itsestään. Tämä pätee myös alueen taloudelliseen potentiaaliin. Arktikselle läikkyneet maailmanpolitiikan ongelmat ovat yhdistyneet voimistuneeseen näkemykseen arktisen alueen talouspotentiaalin ongelmista. Arktinen yhteistyö on perustunut tarpeeseen luoda stabiili investointi-ympäristö. Jos arktinen talouspotentiaali ei toteutuisi ja jos suurin stabilisoiva muuttuja - eli yhteiset taloudelliset intressit – poistuisi, jäljelle jäisi kuitenkin alueen sisä- ja ulkopoliittinen hyödyntäminen muun muassa keppihevosena kansallismielisyyden nostattamiseen ja viholliskuvien rakentamiseen.

Jatka lukemista

Torstaina, 3. huhtikuuta 2014     0 kommentti(a)
Harri Mikkola
Vanhempi tutkija - Globaali turvallisuus-tutkimusohjelma

Arktinen eldorado vai tragedia? Ilmastonmuutos ja Arktiksen kehityksen hyöty-kustannussuhde

Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) uusi raportti todistaa entistä vakuuttavammin että ilmastonmuutos aiheuttaa vakavia inhimillisen turvallisuuden riskejä ympäri maailmaa. Samalla arktinen tragedia näyttää olevan, että arktisen alueen talouspotentiaali voisi aktualisoitua vain yhä heikkenevän ja konfliktialttiimman maailman kontekstissa. Taloudellisin silmin asiaa katsoen on selvää että arktisen alueen talouspotentiaali kalpenee vertailussa globaalin ilmaston-muutoksen tuottamien kustannusten kanssa.

Jatka lukemista

Torstaina, 13. maaliskuuta 2014     1 kommentti(a)
Harri Mikkola
Vanhempi tutkija - Globaali turvallisuus-tutkimusohjelma

Ukraina ja reaalipolitiikan paluu Arktikselle?

Viime vuosina arktisen alueen kehitystä on lähestytty sekä tieteellisessä tutkimuksessa että poliittisessa keskustelussa yhteistyön näkökulmasta. Arktinen alue ei ole kuitenkaan suljettu tila, vaan alueella vaikuttavien valtioiden kiistat muualla maailmassa voivat läikkyä myös Arktikselle. Näin on jo nyt tapahtunut Ukrainan konfliktin yhteydessä. Ukrainan kriisi voi mahdollisesti tuoda kylmän sodan jälkeen jo kertaalleen haudatun reaalipolitiikan takaisin sulavaan Arktikseen. Huolimatta vallitsevasta yhteistyön paradigmasta, arktisella alueella on edelleen potentiaalia kilpailulle ja kriiseille – ja jopa jo kerran mahdottomalta näyttäneelle reaali- ja valtapolitiikan paluulle.

Jatka lukemista

Torstaina, 24. lokakuuta 2013     0 kommentti(a)
Harri Mikkola
Vanhempi tutkija - Globaali turvallisuus-tutkimusohjelma

Politiikan paluu Arktikselle

Suomen uuden arktisen strategian vastaanottoa leimasi hiljaisuus ja julkisen mielenkiinnon puute. Viime aikoina leimahtaneen kotimaisen poliittisen keskustelun lisäksi Greenpeacen protesti on nostanut esiin erityisesti kansainvälisten sitoumusten haurauden kansallisten intressien ollessa uhattuna.

Jatka lukemista

Torstaina, 15. marraskuuta 2012     0 kommentti(a)
Finnish Air Force Hornets, Picture: Henrik Elo Finnish Air Force Hornets, Picture: Henrik Elo

What Finland and Sweden would do in Iceland - It’s clear for NATO

NATO has finally brought clarity to Finnish debate about what the Finnish Air Force would and would not do in Iceland. The debate was good for Finland, but in the future foreign policy decision makers must learn to communicate more clearly.

Jatka lukemista

Torstaina, 8. huhtikuuta 2010     0 kommentti(a)
Lotta Numminen
tutkija
Kansainvälinen ympäristö- ja luonnonvarapolitiikka -tutkimusohjelma

The Arctic coastal states meet in Ottawa – again

The five Arctic coastal states gathered in an Arctic Summit on March 29th in Ottawa, Canada. The meeting was arranged despite previous affirmations not to leave out Finland, Sweden and Iceland and the Arctic indigenous peoples, as was done in Ilulissat in 2008.

Jatka lukemista

Tiistaina, 9. maaliskuuta 2010     0 kommentti(a)
Jyrki Kallio
Vanhempi tutkija - Globaali turvallisuus -tutkimusohjelma

What is China up to in the Arctic?

The new SIPRI report, China Prepares for an Ice-Free Arctic, by Linda Jakobson, is timely and informative, but some of the arguments fail to hit the icicle right on the head.

Jatka lukemista

Maanantaina, 8. helmikuuta 2010     0 kommentti(a)
Lotta Numminen
tutkija
Kansainvälinen ympäristö- ja luonnonvarapolitiikka -tutkimusohjelma

Suomesta EU:n arktinen lipunkantaja?

Diana Wallis, arktisista kysymyksistä vastaava Euroopan parlamentin varapuhemies, ehdottaa Suomelle roolia EU:n arktisena lipunkantajana.

Jatka lukemista