UPI Breakfast Briefing: EU:n yhteinen maatalouspolitiikka muutoksessa - säilyvätkö maataloustuet ja missä muodossa?

Kutsutilaisuus
Teija Tiilikainen ja Jyrki Niemi Teija Tiilikainen ja Jyrki Niemi

Ke 11.5.2011 klo 8:30-9:30
Kansalaisinfo
Arkadiankatu 3, Helsinki

EU komissio julkaisi marraskuussa tiedonantonsa unionin yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) muutostarpeista sekä esitti kolme vaihtoehtoista linjausta vuoden 2013 jälkeiselle ajalle. Maatalouspolitiikan uudistaminen liittyy käynnissä olevaan uuden rahoituskehyksen valmisteluun. YMP vie yli 40 prosenttia unionin yhteisestä budjetista, ja paineet tukijärjestelmien leikkaamiseksi ovat jatkuvasti kasvaneet.

Mikä on maataloustukien muoto tulevaisuudessa ja kuinka ne jakautuvat jäsenvaltioiden kesken? Pystyvätkö jäsenmaat sopimaan YMP:n uudistuksesta asetetun aikataulun puitteissa?

Aiheesta alustaa MTT:n taloustutkimuksen professori, MMT Jyrki Niemi.

Tilaisuuden puheenjohtajana toimii Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen.

Tilaisuus on suomenkielinen.

Lisätietoja: Annina Aalto, puh 09 432 7710 annina.aaltofiia.fi