UPI Breakfast Briefing: EU:n alue- ja rakennepolitiikan uudet suuntaviivat - Miten käy Suomen tukien? Ulkopoliittisen instituutin aamupalatilaisuus

Kutsutilaisuus

Ke 18.4.2012 klo 8:30-9:30
Kansalaisinfo, Pikkuparlamentti
Arkadiankatu 3, Helsinki

Koheesiopolitiikka on EU:n tärkein väline kasvun, kilpailukyvyn ja työllisyyden tukemiseksi. Rakennerahastojen kautta kanavoidaan kuluvalla kaudella (2006-2013) yli kolmasosa EU:n koko budjetista. Tästä Suomen saama osuus on noin 1,7 miljardia euroa ja se painottuu Itä- ja Pohjois-Suomeen. Vuonna 2014 alkavan uuden rahoituskauden suuntaviivojen valmistelu on käynnissä ja niistä päätetään kuluvan vuoden lopulla. Mihin suuntaan EU:n koheesiopolitiikkaa kulkee? Pystytäänkö sillä vastaamaan kasvun ja työllisyyden haasteisiin? Entä säilyvätkö Suomen tuet?

Aiheesta alustaa Aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Puhetta johtaa ohjelmajohtaja Juha Jokela Ulkopoliittisesta instituutista.

Tilaisuudessa noudatetaan Chatham House –sääntöä (esitettyä tietoa saa käyttää siten, ettei asian esittäjää ilmaista tai asiasisältöä yhdistetä esittäjäänsä).