Teemu Sinkkonen

Vanhempi tutkija - Euroopan unioni -tutkimusohjelma

tesidiis.dk

Vuoden 2016 DIIS:ssa Kööpenhaminassa (pohjoismainen tutkijavaihto)

Tutkinto
YTT, Tampereen yliopisto, politiikan tutkimuksen laitos

Asiantuntemus
Terrorismi ja muu poliittinen radikalismi, Euroopan terrorismin vastainen toiminta, kriisinhallinta yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan viitekehyksessä, Espanja

Käynnissä olevat projektit
Terrorismi ja poliittinen resilienssi, protestiliikkeiden paikallinen ja globaali dynamiikka, vierastaistelijailmiö

Viimeaikaisia julkaisuja
"The Impact of Foreign Policy on Terrorism: Do Crisis Management Operations Increase the Likelihood of Terrorism in Finland?". Perspectives on European Security - STETE yearbook 2011. Helsinki, The Finnish Committee for European Security 2011.

"A Security Dilemma on the Boundary Line: an EU perspective to the Georgian-Russian confrontation after the 2008 war". Southeast European and Black Sea Studies, Vol. 11:3, 265-278, 2011.

"Terrorismin seuraukset ja Euroopan unionin terrorismin vastainen strategia”, teoksessa Leena Malkki ja Kimmo Nuotio (toim.): Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden Eurooppa. Helsinki, yliopistopaino 2010.

Political Responses to Terrorism: Case study on the Madrid terrorist attack on March 11, 2004, and its aftermath. Tampere, Tampereen yliopiston kirjapaino 2009.

"Mitä jos Myyrmannin räjähdys olisi ollut terrori-isku? Kontrafaktuaalinen ajatusharjoitus terrori-iskun seurauksista Suomessa”, teoksessa Kari Laitinen (toim.) Tuhat ja yksi uhkaa: Tulkintoja terrorismista. Poliisiammattikorkeakoulun julkaisuja 66/2007.

Terrorismin monet kasvot, yhdessä Jukka Paastelan, Leena Malkin, Elina Elorannan, Mikko Lahtisen ja Jukka Renkaman kanssa. Helsinki, WSOY 2007.

Kielitaito
suomi, englanti ja espanja (sujuva); ruotsi ja ranska (passiivinen)