Teemu Tammikko

Vanhempi tutkija - Euroopan unioni -tutkimusohjelma

teemu.tammikkofiia.fi
Matkapuhelin 050 316 79 96

Tutkinto
YTT, Tampereen yliopisto, politiikan tutkimuksen laitos

Asiantuntemus
Terrorismi ja muu poliittinen väkivalta, terrorismintorjunta ja väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisy Euroopassa, rajaturvallisuus ja Schengenin sopimus. Espanjan politiikka.

Käynnissä olevat projektit
Terrorismi ja poliittinen resilienssi, protestiliikkeiden paikallinen ja globaali dynamiikka, vierastaistelijailmiö

Viimeaikaisia julkaisuja
"Political Resilience to Terrorism in Europe: Introduction to the Special Issue" (yhdessä Leena Malkin kanssa). Studies in Conflict & Terrorism. Lontoo, Routledge, Vol. 39:4, 281-291, 2016.

"Can Political Leaders Make a Difference? Norwegian versus Spanish Experiences in Responding to Terrorist Attacks". Studies in Conflict & Terrorism. Lontoo, Routledge, Vol. 39:4, 326-341, 2016.

"Towards Schengen "Light"". DIIS Policy Brief, maaliskuu 2016.

"The Impact of Foreign Policy on Terrorism: Do Crisis Management Operations Increase the Likelihood of Terrorism in Finland?". Perspectives on European Security - STETE yearbook 2011. Helsinki, The Finnish Committee for European Security 2011.

"A Security Dilemma on the Boundary Line: an EU perspective to the Georgian-Russian confrontation after the 2008 war". Southeast European and Black Sea Studies, Vol. 11:3, 265-278, 2011.

"Terrorismin seuraukset ja Euroopan unionin terrorismin vastainen strategia”, teoksessa Leena Malkki ja Kimmo Nuotio (toim.): Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden Eurooppa. Helsinki, yliopistopaino 2010.

Political Responses to Terrorism: Case study on the Madrid terrorist attack on March 11, 2004, and its aftermath. Tampere, Tampereen yliopiston kirjapaino 2009.

"Mitä jos Myyrmannin räjähdys olisi ollut terrori-isku? Kontrafaktuaalinen ajatusharjoitus terrori-iskun seurauksista Suomessa”, teoksessa Kari Laitinen (toim.) Tuhat ja yksi uhkaa: Tulkintoja terrorismista. Poliisiammattikorkeakoulun julkaisuja 66/2007.

Terrorismin monet kasvot, yhdessä Jukka Paastelan, Leena Malkin, Elina Elorannan, Mikko Lahtisen ja Jukka Renkaman kanssa. Helsinki, WSOY 2007.

Kielitaito
suomi, englanti ja espanja (sujuva); ruotsi ja ranska (passiivinen)