Eeva Innola

Tutkija - Euroopan unioni -tutkimusohjelma

eeva.innolafiia.fi
Puhelin 09 432 7764

Tutkinnot
FM (maantiede), Turun yliopisto

Asiantuntemus
Pohjoismainen yhteistyö, ulko- ja turvallisuuspolitiikka, huoltovarmuus 

Käynnissä olevat projektit:

Maailman politiikan kiristyvä kilpailu ja Suomi
Hankkeen koordinaattori ja tutkija

Vahvempi Pohjola: ulko- ja turvallisuuspoliittisen yhteistyön nykytila ja kehittymismahdollisuudet
Hankkeen koordinaatori ja tutkija

Päättyneet projektit:

Kansalliset kriittiset toiminnot ja muuttuva turvallisuus 
2015-2016