Veera Laine

Tutkija - EU:n itäinen naapurusto ja Venäjä -tutkimusohjelma

veera.lainefiia.fi
Puhelin 09 432 7756
Matkapuhelin 050 574 1807

Tutkinto
VTM, 2014, Helsingin yliopisto

Asiantuntemus
Venäläinen nationalismi; mediaan ja kansalaisyhteiskuntaan liittyvät kysymykset Venäjällä; glasnostin käsite
 
Viimeaikaisia julkaisuja

Venäjät junan ikkunasta: Matkustajan katse ja toiseus sen kohteena. Kosmopolis 4/2015, s. 84–95.

Enemmän glasnostia! Poliittisen käsitteen synty ja elämä Neuvostoliitossa ja Venäjällä 1985-1995, pro gradu -tutkielma, poliittinen historia, valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto, joulukuu 2013.

Kieli

suomi, englanti, venäjä (työkielet), ruotsi, saksa