Matti Pesu

Vieraileva tutkija - Euroopan unioni -tutkimusohjelma

matti.pesufiia.fi
Puhelin 09 4327739

Tutkinto
YTM (kansainvälinen politiikka), Tampereen yliopisto, 2014

Asiantuntemus
Suomen ulko-, puolustus- ja turvallisuuspolitiikka, Euroopan turvallisuus, transatlanttiset suhteet, ulkopolitiikan analyysi.

Viimeaikaisia julkaisuja
Pesu, Matti. 2017. ”Koskiveneellä kohti valtavirtaa: Suomen puolustuspolitiikka kylmän sodan lopusta 2010-luvun kiristyneeseen turvallisuusympäristöön”. Puolustusministeriön julkaisuja 1/2017. Helsinki: Puolustusministeriö.

Pesu, Matti. 2017. ”Suurvaltapolitiikan laadulliset erot ja Euroopan turvallisuus”. The Ulkopolitist, 16.5.2017.

Forsberg, Tuomas & Pesu, Matti. 2017. ”The Role of Public Opinion in Finland’s Foreign and Security Policy. Teoksessa Cheng T.J & Lee, Wei-chin (toim.), National Security, Public Opinion and Regime Asymmetry. Singapore: World Scientific.

Forsberg, Tuomas & Pesu, Matti. 2016. ”The Finlandisation of Finland: The Ideal Type, the Historical model, and The Lessons Learned”. Diplomacy & Statecraft 27 (3): 473–495.

Pesu, Matti. 2016. ”Pienvaltiorealismi kuihtuu: Suomen ulkopoliittisen ajattelun murros”. The Ulkopolitist, 23.11.2016.

Pesu, Matti. 2016. "Suurvaltaempiristi pienvaltion johtajana: Mauno Koiviston ulkopoliittinen uskomusjärjestelmä”. Kosmopolis 46 (2), 57–64.

Pesu, Matti. 2016. ”Testin nimi on Baltia”. Teoksessa Karvinen, Jyrki (toim.), Järistyksiä Euroopan unionissa. Jyväskylä: Docendo.

Kielitaito
suomi, englanti (työkielet), ruotsi, saksa