Katri Pynnöniemi

Vanhempi tutkija - EU:n itäinen naapurusto ja Venäjä -tutkimusohjelma

katri.pynnoniemifiia.fi
Puhelin 09 432 7754

Vierailevana tutkijana Wilson Centerin Kennan Institutessa

Tutkinto
YTT, kansainväliset suhteet, Tampereen yliopisto 2008

Asiantuntemus

Venäjän ulko- ja turvallisuuspolitiikka, informaatiovaikuttaminen osana Venäjän ulkopolitiikkaa, kriittisen infrastruktuurin problematiikka Venäjällä 

Viimeaikaisia tieteellisiä artikkeleita  

Venäjän nollasummapelin valtapolitiikka, with Olli-Matti Mikkola, teoksessa Blombergs, Fred (toim.) Suomen turvallisuuspoliittisen ratkaisun lähtökohtia, Maanpuolustuskorkeakoulun julkaisusarja 1: Tutkimuksia No. 4, Helsinki: Maanpuolustuskorkeakoulu, 2016.

Analysis of Signals and Assumptions Embedded in Russia's Adjusted Security Doctrines, Russian Analytical Digest, No. 173, 2015, http://www.css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/RAD-173.pdf.

Miten todentuntu tuotetaan: Analyysi Horna-teoksen tulkintoja ohjaavista mekanismeista [How the sense of truth is produced? An analysis of mechanisms governing the interpretation of novel Horna], with Anni Kangas, Kosmopolis, Vol. 45, No. 4, 2015.

Science Fiction: President Medvedev's Campaign for Russia's "Technological Modernization", Democratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratization, Vol. 22, No. 4, Fall 2014, pp. 605-625.

Critical Infrastructure Protection and Russia’s Hybrid Regime, with Irina Busygina, European Security. Vol.22, No.4, 2013, pp. 559-576.

Strateginen suunnittelu Putinin Venäjällä [Strategic Planning in Putin’s Russia], Idäntutkimus, No. 3, 2013.

Muut viimeaikaiset julkaisut

Fog of Falsehood. Russian Strategy of Deception and the Conflict in Ukraine, edited together with András Rácz, The Finnish Institute of International Affairs, FIIA Report No. 45, 2016, http://www.fiia.fi/fi/publication/588/fog_of_falsehood/.

Venäjän sotilasdoktriinit vertailussa: Nykyinen versio viritettiin kriisiajan taajuudelle, together with James Mashiri, The Finnish Institute of International Affairs, FIIA Report No. 42, 2015, http://www.fiia.fi/fi/publication/507/venajan_sotilasdoktriinit_vertailussa/.

Huomioita Venäjän sotateollisuuden kehitysnäkymistä, together with Petteri Lalu, Tutkimuskatsaus, Puolustusvoimien tutkimuskeskus, 2015.​

Special issue "Kirjallisuus ja Kansainvälinen Politiikka” [Literature and International Relations], edited together with Anni Kangas, Kosmopolis Vol. 45, No. 4, 2015.

Kielitaito
suomi, englanti, venäjä (työkielet)