Sinikukka Saari

Vanhempi tutkija - EU:n itäinen naapurusto ja Venäjä -tutkimusohjelma

sinikukka.saariformin.fi
Puhelin +358 29 535 1883

Virkavapaalla tammikuuhun 2019 saakka

Tutkinnot
PhD in International Relations, the London School of Economics and Political Science, huhtikuu 2007
VTM Poliittinen historia, Helsingin yliopisto, tammikuu 2002
 
Asiantuntemus
Venäjän sisä- ja ulkopolitiikka (erityisesti Venäjän politiikka entisen Neuvostoliiton alueella ja EU-Venäjä suhteet), EU:n itäinen kumppanuus sekä konfliktien ratkaisu entisen Neuvostoliiton aluella
 
Käynnissä olevat projektit
Epäluottamus ja sen hallitseminen EU:n, Venäjän ja yhteisen naapuruston välillä
 
Viimeaikaisia julkaisuja 
 
Katri Pynnöniemi & Sinikukka Saari, "Hybrid influence – lessons from Finland", NatoReview, 28.6.2017.

Kristi Raik & Sinikukka Saari (eds.), Key Actors in the EU's Eastern Neighbourhood:Competing perspectives on geostrategic tensions, FIIA Report, syyskuu 2016.

Toivo Martikainen, Katri Pynnöniemi, Sinikukka Saari & Ulkopoliittisen instituutin työryhmä,Venäjän muuttuva rooli Suomen lähialueilla, Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta, elokuu 2016.

Veera Laine, Toivo Martikainen, Katri Pynnöniemi & Sinikukka Saari, Zugzwang in slow motion?The implications of Russia’s system-level crisis, FIIA Analysis, joulukuu 2015.

Sinikukka Saari, kirja-arvostelu raportista Tools of Destabilisation: Russian Soft Power and Non-Military Influence in the Baltic States (FOI 2014), Nordisk Ostforum, no. 3, vol. 29 (2015).
 
Sinikukka Saari, Kieroon kasvanut demokratiakokeilu (kirja-arvostelu teoksesta Vladimir Gelman: Authoritarian Russia Analysing Post-Soviet Regime Change, Pittsburg Uni Press 2015), Ulkopolitiikka 3/2015.
 
Sinikukka Saari, The Thin Line between Failure and Success. The OSCE's Competence and Capability in Conflict Management: The Case of Georgia. Security and Human Rights, vol. 25, no 2 (July 2015). 

Sinikukka Saari, Russia's public diplomacy: soft tools with a hard edge. Border Crossing, The Hague: Diplomat Magazine, huhtikuu 2015.
 
 
Sinikukka Saari, From stagnation to cul-de-sac? The roots and trajectory of Russia's troubles, FIIA Briefing Paper, helmikuu 2015.

Andras Racz, Sinikukka Saari, Minskin uusi tulitauko: Läpimurto vai pelkkä kangastus Ukrainan konfliktin ratkaisussa?FIIA Comment, helmikuu 2015.


Sinikukka Saari, Separatismi ulkopolitiikan välineenä, Maanpuolustus, nro 109, syyskuu 2014

Sinikukka Saari, Georgia's search for the third way: despite a strong westward pull, Georgia attempts to improve its relations with Russia, FIIA Briefing Paper, no. 157, kesäkuu 2014

Sinikukka Saari, 'Russia's post-Orange revolution strategies to increase its influence in former Soviet republics: Public diplomacy po russkii',Europe–Asia Studies, vol. 66 (2014), no 1

Sinikukka Saari, The Persistence of Putin's Russia: Why don't Russians demand more?, FIIA Briefing Paper, no. 92, marraskuu 2011

Sinikukka Saari, Putin’s Eurasian Union Initiative: Are the premises of Russia’s post-Soviet policy changing?, UI Brief, no. 9, lokakuu 2011

Sinikukka Saari, Vakaudesta pysähtyneisyyteen: Kilpailun puute heikentää Venäjän hallintoa, FIIA Comment, syyskuu 2011

Sinikukka Saari, ‘Managing Distrust in Wider Black Sea Region’, Southeast European and Black Sea Studies, vol. 11, no. 3

Sinikukka Saari, ‘Nurturing Trust in Wider Black Sea Region’, Southeast European and Black Sea Studies, vol. 11, no. 3  

Sinikukka Saari: The boom and crash of modernisation zeal in EU–Russia relations, Baltic Rim Economies, 2/2011

Sinikukka Saari ja Arto Nokkala: Avoimuuden aikakausi, Ulkopolitiikka, 2/2011

Sinikukka Saari: External Implications of Russia's Non-democratic Political Development, artikkeli kirjassa Perspectives on European Security - STETE Yearbook 2010, helmikuu 2011

Sinikukka Saari: Trust in EU-Russia Relations, artikkeli kirjassa Andres Kasekamp (toim.), The Estonian Foreign Policy Yearbook 2010, Tallinna: Estonian Foreign Policy Institute, tammikuu 2011

Sinikukka Saari: What Went Wrong with the EU’s Human Rights Policy in Russia?, EU-Russia Centre Review: EU Human Rights Policy towards Russia, Brysseli: EURC, marraskuu 2010

 
Sinikukka Saari ja Katri Pynnöniemi: Medvedev's take on the power vertical: Are the rules of the game changing in Russia?, FIIA Briefing Paper 51, Helsinki: UPI, tammikuu 2010
 
Sinikukka Saari:Promoting Democracy and Human Rights in Russia. Lontoo: Routledge, 2009
 
Sinikukka Saari: 'Democracy promotion and Russia after the colour revolutions', Democratization, vol. 16, no 4, 2009
 
Sinikukka Saari: 'Russia's Creeping Challenge to European Norms', luku kirjassa Ted Hopf (toim.), Russia's European Choice? Basingstoke: Palgrave MacMillan, 2008

Kielitaito
suomi, englanti, venäjä, ruotsi