Neuvottelukunta

Eduskunnan kansliatoimikunta on nimennyt Ulkopoliittisen instituutin neuvottelukuntaan jäseniksi seuraavat kansanedustajat: Eva Biaudet, Sari Essayah, Susanna Huovinen (pj), Pertti Salolainen, Matti Semi, Ville Tavio, Matti Vanhanen (varapuheenjohtaja) ja Ozan Yanar.

Lisäksi kansliatoimikunta kutsui jäseniksi kaksitoista muuta UPIn toiminnan kannalta keskeisten yhteistyötahojen edustajaa. He ovat Riikka Heikinheimo, Minna Holopainen, Laura Lodenius, Kirsi Pimiä, Elina Ravantti, Tuomas Forsberg, Iikka Korhonen, Juha Martelius, Pauliina Parhiala, Matti Anttonen, Pertti Torstila ja Erkki Tuomioja.

Laajapohjaisen neuvottelukunnan tehtäviin kuuluu seurata instituutin toimintaa ja pitää yllä yhteyksiä UPIn kannalta keskeisiin viiteryhmiin. Neuvottelukunnan tehtäviin kuuluu lisäksi instituutin toiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden seuraaminen. Neuvottelukunnan toimikausi on neljä vuotta, ja se alkoi kesäkuussa 2015.